آفتاب

زبانشناسی

زبانشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۴۵ مقاله


این کتاب متضمن مباحثی است درباره زبان و زبان‌شناسی که به زبان انگلیسی به طبع رسیده است .نگارنده در کتاب حاضر, نکاتی را درباره پیشینه زبان و پیدایش آن, چگونگی گسترش زبان, مفاهیم زبان, به کارگیری زبان در کودکان و نظایر آن, مطرح ساخته, همچنین مثال‌ها و تصاویر متعددی را در خصوص زبان و زبان‌شناسی فراهم آورده است .

کتاب مجموعه‌ای است از نظریه‌ها و اندیشه‌های ((نوآم چومسکی)) که در پنج بخش کلی به زبان انگلیسی تدوین شده است .عناوین بخش‌ها عبارت‌اند از :((آینه ذهن)), ((پایه‌های زبان‌شناسی)), ((حقیقت روان‌شناختی)), ((رئالیسم فلسفی, الزامات و مباحثات)), و ((زبان و آزادی)) .در این کتاب, تئوری زبانی 'نوآم چامسکی' در حوزه دستور زبان زایشی, به زبان انگلیسی تشریح شده است. تئوری‌های زبان, ساختارگرایی, جنبه‌های عمومی گرامر دگرگونی ـ زایشی زبان, انقلاب چامسکی در حوزه تئوری زبان, و ارتباطات نحوی برخی از مباحث این کتاب هستند.کتاب حاضر مکمل کتاب ((Introducing Contrastive Linguistics))است که به زبانی ساده و توضیحات بیشتر برای دانشجویان دوره کارشناسی به چاپ رسیده است .در هر بخش از کتاب پرسش‌هایی گنجانده شده است .در این کتاب به منظور نشان دادن ساخت‌های مختلف زبان فارسی و انگلیسی, نمونه‌هایی به هر دو زبان فراهم آمده است .در کتاب شیوه‌های مختلف بیان و نگارش زبان انگلیسی, همراه با خ...این کتاب اساسا در حیطه علوم شناختی تدوین شده است .موضوع مطرح شده در این کتاب که به انگلیسی برگردانده شده عبارت از ساختارهای پیوسته مفهومی است که به‌زعم نویسنده, در فضا ـ زمان, حادث شده و زمینه ایجاد زبان را فراهم می‌سازند .وی معتقد است این ساختارهای پیوسته از مفاهیم بنیادین شروع شده و به صورت تکرارهای 'خود ـ شبیه پراکتالی 'به نظام کهکشانی زبان می‌رسند . ت...در این اثر ویژگی‌های گوناگون زبان, گفتار و آواها شرح و بررسی می‌شود و طی آن نمونه‌ها و مثال‌های گوناگونی از مختصات آن عرضه می‌گردد .این کتاب که به زبان انگلیسی تدوین شده با تصاویر و طرح‌هایی همراه گشته است .

در این اثر طی 20بخش مفاهیم اساسی زبان‌شناسی شرح و بررسی می‌شود .((زبان چیست)), ((مروری کوتاه بر گرامر)), ((گرامر سنتی)), ((آواشناسی)), ((واج شناسی)), ((فرایندهای آواشناسانه)), ((ارزش ساختارگرایی)), ((ریخت شناسی و فرایندهای تکوین واژه)), ((بیان و تجزیه و تحلیل متن)), ((فراگیری زبان اولیه)) و ((زبان‌شناسی کاربردی)) از مباحث عمده کتاب به شمار می‌آید .مضمون اصلی این کتاب, دو مقوله((زبان‌شناسی)) و ((زبان)) است که به زبان انگلیسی به طبع رسیده است .((زبان‌شناسی نوین)), ((شکل و مشخصه واژگان)), ((نگارش)), ((زبان محاوره‌ای, سبک‌ها و فرهنگ)), ((صداها و نظام آواها)), ((آواشناسی)) و همانند آن از مباحث عمده کتاب است که نگارنده همراه با مثال‌ها و شواهد متعدد به شرح هر یک اهتمام ورزیده است .این کتاب برای دانشجویان رشته‌های زبان‌شناسی, دبیری و مترجمی و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی, برای درس کلیات زبان‌شناسی به ارزش 4واحد تدوین شده است . 'زبان چیست', 'مروری کوتاه بر گرامر', 'واج‌شناسی', 'آواشناسی', 'ریخت‌شناسی و روند شکل‌گیری واژه', 'گرامر سنتی 'و 'فراگیری زبان نخست ' از جمله مباحث مورد نظر در این کتاب است .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۴۵ مقاله