آفتاب

بررسیهای جغرافیائی و اشخاص

بررسیهای جغرافیائی و اشخاص

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

((رامین جهانبگلو)) در این گفت وشنود با((جورج استاینر)) ـ که در ((کمبریج)) صورت گرفته ـ مقوله ((فقدان مسئولیت فرهنگی در عصر حاضر, و جست و جوی معنویت در کار هنری)) را اساس کار قرار داده است .مباحث کتاب در چهار بخش تدوین شده است .بخش اول(نیم قرن تجربه), متضمن مطالبی است درباره زندگی, احوال و اندیشه‌های استاینر, در بخش دوم تحت عنوان((گذشته حال)) دیدگاه‌های فل...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله