آفتاب

بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل

بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل

نمایش ۱ تا 25 از ۷۳ مقاله

مطالب کتاب به اجمال درباره تجارت و بازرگانی و همچنین روش‌های کسب و کار است که به زبان انگلیسی تدوین شده است .نگارنده نخست, علاوه بر تعریف مفاهیم اصلی, موضوعات مورد بحث در تجارت را برمی‌شمارد و در ادامه کلیاتی درباره صنعت (تعریف, طبقه‌بندی, فرآیندها, و اصول) و نیز تجارت (تعریف, اهمیت, کارکردها, بازاریابی, سازمان‌های تجاری, (...فراهم می‌آورد .در این کتاب, شیوه نگارش انواع نامه‌های اداری به زبان انگلیسی ـ همراه با نمونه‌ها و تصاویر کاریکاتوری ـ آموزش داده می‌شود .

اثر حاضر به معرفی زمینه‌ها, امکانات و ویژگی‌های اقتصادی, موقعیت ویژه, منابع و بازارهای موجود در ایران به منظور توسعه و بهره‌وری تجاری و ترغیب سرمایه‌گذاران و تجار کشورهای عربی اختصاص دارد .این مطالب که به زبان عربی تالیف شده با تصاویر رنگی همراه است .کتاب در پنج فصل و شش ضمیمه سامان یافته است .در فصل اول مشخصات جغرافیایی, اجتماعی, فرهنگی, نژادی, سیاسی و س...در این کتاب تحلیلی از توانایی‌های بازار و موارد شکست آن فراهم آمده, افزون بر آن, شرایط موفقیت دولت و علل شکست آن از زوایای مختلف بررسی و تشریح شده است .برای این منظور مولف, با تبیین نقش مقولاتی چون :اعتقادات, اخلاق و نهادها در کارکرد بازار و دولت به تاثیر این مقولات در شکست یا به موفقیت انجامیدن اقتصاد اشاره می‌کند .عناوین برخی فصول کتاب از این قرار است'...در کتاب ابتدا وضعیت صنعت قطعات خودرو در ایران و سابقه آن بررسی و ارزیابی می‌شود ;سپس با بررسی بازار جهانی قطعات خودرو, با توجه به صادرات و واردات عمده و وضعیت حاکم بر این بازار, محصولات مزیت‌دار کشور در تولید صادرات قطعات خودرو ـ معرفی می‌گردد ;ضمن این که این محصولات در مقایسه با رقبا ارزیابی می‌شود .پاره‌ای از مباحث کتاب از این قرار است' :عملکرد صنعت قطع...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۳ مقاله