آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله

در این کتاب, نظام آموزشی و مفهوم تربیت سنتی و مدرن از دیدگاه‌های مختلف بررسی می‌شود. به تصریح نویسنده: 'نظریه پردازان تربیتی تمرکز برنامه‌های خود را بر دوره‌های ابتدایی قرار داده‌اند. این دوره برای بررسی آموزش و پرورش, جامعه پذیری و تغییر اجتماعی اساسی است. پیشرفت تکنولوژیک و تحولات اجتماعی, فرآیند آموزش را گسترش داده است. به طوری که فرآیند آموزش از کودکستان...مولف در این کتاب روش‌ها و اقدامات غلط تربیتی را بررسی نموده طی آن نشان داده است که چگونه این اقدامات باعث می‌شود که افراد از شیوه زندگی انسانی و فطری خود دور شوند .به اعتقاد وی 'اغلب دانش‌آموزان به مانند جامعه زنبوران دسته دسته در پیرامون اجبارها و القاهای آموزشی و تربیتی خیمه می‌زنند و با اقتباس از دیگران خود را فراموش می‌کنند و با تکیه بر آموخته‌های تلق...

در این مجموعه, موضوعاتی در باب تربیت, به ویژه برای جوانان فراهم آمده است .در فصل یکم کتاب, علاوه بر تعریف 'تربیت 'به تفاوت تعلیم و تربیت, نظریه دانشمندان در زمینه تربیت, تربیت از دیدگاه اسلام, و مفهوم تعلیم و آموزش اشاره شده است .وراثت و محیط, رابطه پدر با فرزند, انتقال وراثت, توارث استعدادهای خاص, محیط اجتماعی, رشد عاطفی و مراحل رشد از مباحث اصلی فصل دوم کت...در کتاب حاضر, روش‌های اندیشه و تفکر خلاق نیز, تفکر انتقادی در تربیت دانش آموزان به اختصار بیان شده است .نگارنده ابتدا پیامدهای منفی آموزش کلیشه‌ای را بیان می‌کند, سپس تعریفی از تربیت طربناک عرضه می‌دارد .در ادامه ویژگی‌های اصلی مدرسه و آموزش طربناک را ذکر می‌کند .در انتهای کتاب هدف‌های تربیت طربناک و روش‌شناسی آموزش و پرورش طربناک ارائه می‌گردد .

نگارنده با ذکر عوامل موثر در تعلیم و تربیت, مقوله تشویق و تنبیه را بررسی می‌کند به نقش آن‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت اشاره می‌نماید و بیشتر از دیدگاه تعالیم مذهبی, به ویژه دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت, تشویق و تنبیه کودکان را ارزیابی کرده نکاتی در باب تعلیم و تربیت اسلامی مطرح می‌سازد.این کتاب دربردانده تعریف و توضیح برخی از اصطلاحات تخصصی آموزشی و پرورشی است که به منظور آگاهی بیشتر مسئولین آموزش و مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی تهیه شده است .عناوین برخی از مطالب نوشتار حاضر عبارتنداز : تکنولوژی آموزشی ـ هرم آموزشی ـ ارزشیابی تکوینی ـ اتباع بیگانه, مدرسه‌گریزی ـ آزمون‌های عینی, غیر استاندارد, فرافکن, فردی, فهم, قدرت ـ رسانه‌های آموزشی...در فصل نخست این تالیف به کلیاتی از تعلیم و تربیت, و اهداف آن در فصل دوم به دیدگاه ادیان و برخی علمای غیراسلامی درخصوص تعلیم و تربیت اشاره گردیده است. فصل سوم, شامل بررسی تعلیم و تربیت براساس تعالیم اسلامی است که در آن, این روش‌ها و اصول معرفی شده است: روش الگویی, روش محبت, روش تکریم شخصیت, روش موعظه و نصیحت, روش تشویق و تنبیه, اصل شناسایی و نیل به کمال, اصل...مجموعه حاضر متضمن گفتارهای انتقادی و تحلیلی درباره تعلیم و تربیت است که بخشی از آن, پیش از این در نشریات مختلف به چاپ رسیده است .عناوین برخی مقالات به این شرح است' :تعلیم و تربیت رقابت مدار یا رفاقت مدار', 'مفهوم یادگیری در قلمرو تحول تاریخ روان‌شناسی', 'مشارکت خود درگیر در مقابل مشارکت کار درگیر', 'آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن', 'نقش موسیقی و...

اساس این کتاب مطالعه تعلیم و تربیت در فلسطین اشغالی با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن است .در این نوشتار سعی شده شیوه‌ها و شگردهای مرموزانه دولت غاصب صهیونیسم در تاثیرگذاری بر افکار عمومی با استفاده از هنر, ادبیات, کانون‌های علمی, کتاب‌های درسی, مراکز دانشگاهی و نظایر آن, ارزیابی شود . نویسنده در تحلیل خود به محتوای کتب درسی اعراب, ادبیات و تاریخ عبرانی, ساخت...مولف در این کتاب پس از تبیین مفهوم خلاقیت و حل مسئله ـ مطابق با دیدگاه 'ندهرمان 'ـ تفاوت‌های روش تفکر و پردازش اطلاعات را در افراد بحث و بررسی نموده است .براساس این نظریه حالت‌های خاص مغز به چهار بخش مجزا تقسیم شده که هر یک دارای زبان, ارزش‌ها و روش‌های دانستن خاص است .در قسمتی از کتاب روش‌های بهره‌گیری از این بخش‌های جداگانه به منظور بهبود خلاقیت آموزش د...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله