آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله


در این نوشتار نخست اهداف و ویژگی‌های تعلیم و تربیت در عهد ساسانی بیان شده, سپس نقش و تاثیر سیستم طبقاتی, آیین زرتشت و آیین مانی در تعلیم و تربیت عهد ساسانی تبیین گردیده است .در پایان, ویژگی‌های معلمین و متعلمین و اهداف تعلیم و تربیت در اسلام با عهد ساسانی مقایسه شده است .در این نوشتار ضمن بیان تاریخ آموزش و پرورش و در عهد اسلام, ارتباط ادیان, مکاتب فرهنگ و اجتماعی با یکدیگر بازگو گردیده است ;همچنین به برخی تحولات فرهنگی ـ اجتماعی آن دوران نیز اشاره گردیده است .عناوین مباحث اصلی کتاب عبارت‌اند از :آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی, نظام اجتماعی و مالی در ایران باستان, ویژگی‌های کلی آموزش و پرورش قبل از اسلام, آموزش و پرورش در ای...در کتابچه حاضر پس از ذکر اطلاعاتی درباره مکتب خانه‌های شهر 'دزفول 'اماکن, نام‌های اداره آموزش و پرورش از آغاز تاکنون, مکان‌ها و روسای اداره آموزش و پرورش این شهر معرفی شده‌اند .در ادامه با استناد به مطالب و گفته‌های بزرگان و پیشکسوتان اداره آموزش و پرورش شهر دزفول, مطالبی درباره تاریخچه این اداره به طبع رسیده است .در این نوشتار فرآیند تعلیم و تربیت در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام بررسی و ارزیابی می‌شود .بخشی از کتاب نیز به تاریخچه, ویژگی‌ها و روش‌های تعلیم و تربیت در کشورهایی چون هند, یونان, روم و مصر باستان اختصاص می‌یابد . تعلیم و تربیت در آیین‌های اسلام, زردشت, مانی, مزدک, و یهود از دیگر مباحث کتاب است .کتاب حاضر طی 29فصل برای دانشجویان و محققان علوم تربیتی فراهم آمده است. اساسی‌ترین هدف کتاب, نشان دادن ارتباط بین رشد نظریه‌های آموزش و پرورش و کار تدریس در کشورهای آسیایی, اروپایی و بخصوص آمریکایی است که نگارنده در 4بخش اصلی یعنی 'تدریس و نظریه‌های آموزش و پرورش در دوران باستان', 'هلنی', 'قرون وسطی 'و پس از 'رنسانس 'بدان همت گمارده است .وی ذیل هر یک از...در کتاب, سعی بر آن است عملکرد استعمارگران در شکل‌گیری آموزش و پرورش, و آموزش عالی در ایران نشان داده شود. ضمن آن که مباحث اصلی کتاب بر این فرض استوار است: 'بررسی روند شکل‌گیری و عملکرد مدیران ارشد نظام آموزشی کشور در تاریخ معاصر, نشان می‌دهد که استعمار با اطلاع از اهمیت آن, با یک برنامه‌ریزی دقیق در ایجاد و اداره مدارس و دانشگاه‌ها, دخالت وسیع داشته است'. کت...کتاب حاضر راهنمایی است برای معلمان در زمینه تشخیص, انتخاب و نوشتن اهدافی که پایه‌گذار موفقیت در امر آموزش هستند و نیز نحوه نوشتن اهداف آموزشی. درکتاب ذکر شده که این اهداف آموزشی به معلمان توانایی می‌دهد تا: 'بهترین مفاد و شیوه‌های آموزشی را برای دست‌یابی به اهداف خود انتخاب کنند. نقشه‌ای از مسیر مورد نظر را در اختیار شاگردان خود قرار داده و آن‌ها را در روند...در این کتاب نخست تعریفی از معرفت‌شناسی و روش‌شناسی به دست داده شده, سپس ارتباط بین آموزه‌های معرفت شناختی سه مکتب ایده‌آلیسم, رئالیسم و پراگماتیسم با روش‌های آموزش و یادگیری تشریح شده است .در خصوص هر یک از مکاتب یاد شده این مباحث عنوان گردیده است' :زمینه تاریخی', 'وجوه کلی', 'معرفت شناختی', 'ماهیت دانش', 'منبع دانش', 'ملاک حقیقت', 'روش شناسی', 'منطق 'و 'ر...در این کتاب, رهنمودهایی برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی گردآمده است. کتاب با این موضوعات تدوین شده است :((راهکارهای موفقیت در تحصیل)), ((روش‌های مطالعه و یادگیری)), ((شیوه نگارش مقالات علمی)), ((شیوه کار گروهی دانشجویی)), ((فشار روانی و مقابله با آن در طول تحصیل)), ((مطالعه و یادگیری در رشته پزشکی)), ((اصول کلی سخنرانی و معرفی بیمار)) و ((کاربرد رایانه...این نوشتار حاوی مطالبی است در خصوص تربیت اخلاقی در اسلام که با استناد به احادیث و آیاتی از قرآن تدوین یافته است .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از' :تربیت انسان کریم', 'تربیت انسان عادل 'و 'تربیت انسان کامل .'

در ششمین مجلد از کتاب 'تربیت اسلامی 'این مقالات درباره آسیب‌شناسی تربیت دینی فراهم آمده است1 :ـ آسیب و سلامت در تربیت دینی/ خسرو باقری, 2ـ دین دهی یا دین یابی/ عبدالعظیم کریمی, 3ـ شریعت, قانون, جوانان/ جواد فخار طوسی, 4ـ تاملی در باب تناسب نظام آموزش و پرورش رسمی با تربیت دینی/ محمود سعیدی رضوانی, 5ـ آسیب‌شناسی روش اسوه‌پردازی در تربیت دینی/ محمدعلی حاجی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله