آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله


اطلاعات کتاب بر این فرض استوار است که تمام دانش‌آموزان تحت وضعیت خاص صاحب انگیزه می‌شوند و معلم می‌تواند آن وضع را در کلاس به وجود بیاورد . نویسنده در کتاب, علاوه بر بررسی ماهیت انگیزه یادگیری, نکته‌ها و شیوه‌هایی را مطرح می‌سازد تا معلمان با به کارگیری آن بتوانند رغبت دانش‌آموزان را در امر یادگیری افزایش دهند .مباحث اصلی کتاب مبتنی بر چهار هدف است : درک م...نخستین جلد از مجموعه 'پرورش نسل خلاق در ایران' به نقد تشریحی معیارهایی اختصاص دارد که راه حرکت برای تربیت نسل خلاق را مسدود نموده‌اند. مباحث کتاب طی شش فصل این عناوین را شامل می‌شود: 'طرح مسئله', 'خلاقیت چیست', 'راه‌های بسته: بررسی مطلوبیت آموختنی‌ها', 'زوایای راه‌گشا: پیشینه تربیتی', 'ابعاد ارزشی تکالیف مربی', 'حرکت در فضای آموزش' و 'سمت‌گیری تربیتی امتحانا...جلد دوم از مجموعه 'پرورش نسل خلاق در ایران' از فصل هفتم آغاز شده و طی آن پیچیدگی‌های پرورش نسل خلاق در همه ابعاد آموزشی, اجتماعی, تاریخی و صنعتی بررسی شده است. مباحث این مجموعه این عناوین را شامل می‌شود: 'نگاه به کارآیی و کیفیت', 'منظره بعد از آموختن', 'شخصیت خلاق', 'فضای رقابت ابتکارات', 'انتخاب استراتژی حرکت' و 'طرح‌ریزی برای اجرا'.این کتاب پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان می‌باشد و شامل 5بخش می‌باشد و به موضوعاتی از قبیل روش نوین در آموزش و پرورش کودک, روانشناسی و آموزش و پرورش کودک, شیوه‌های مختلف آموزش و پرورش نوجوانان, مسائلی پیرامون نوجوانان, جوانان و مسئله ازدواج و مشکلات پیرامون آن پرداخته شده است .

هدف از نگارش کتاب حاضر, تبیین مبانی فلسفی پست مدرنیسم و استخراج مضامین تربیتی آن با توجه به دیدگاه 'فوکو' و 'دریدا' است. بدین منظور, مبانی فلسفی پست مدرنیسم در زمینه‌های متافیزیک, معرفت‌شناسی و ارزش شناسی تبیین شده و اقتضائات تربیتی آن‌ها در ابعاد مختلف از جمله اهداف تعلیم و تربیت, معلم و دانش‌آموز, برنامه درسی, روش‌های یاددهی ـ یادگیری, مدیریت مدرسه, و روش‌...در کتاب حاضر, تاریخچه فعالیت‌های آموزش و پرورش استان کردستان از سال 1273 تا 1320هجری شمسی بازگو می‌شود .نگارنده در این کتاب ـ که به سفارش سازمان آموزش و پرورش استان کردستان و در قالب یک طرح پژوهش تدوین شده ـ ابتدا ضرورت انجام این تحقیق را بیان می‌کند, سپس شمایی کلی از جغرافیای استان کردستان و شهر سنندج به دست می‌دهد .در ادامه, پیشگامان تاسیس مدارس نیز اول...این کتاب 'که با تاکید بر دوره معاصر فراهم آمده است سیر تحولات آموزش و پرورش را در طول برهه‌های تاریخی نشان می‌دهد. مولف کوشیده است این تحولات را در ارتباط با عوامل تاریخ, اجتماعی و فرهنگی که بر آموزش و پرورش تاثیر می‌گذارند و از آن تاثیر می‌پذیرند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.... کتاب ذیل دو بخش اصلی با این عناوین تدوین شده است: 'عوامل تاریخی, اجتماعی...در فصل اول ویژگی‌های آموزش و پرورش در ایران باستان تا صدر اسلام تشریح گردیده همچنین اصول حاکم بر اهداف, روش‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در این دوره بررسی شده است .فصل دوم به سیر تحول آموزش و پرورش از صدر اسلام تا تاسیس دارالفنون اختصاص دارد .در این فصل, به نقش حکما و دانشمندانی چون نظام‌الملک, خواجه نصیرالدین طوسی, و خواجه فضل‌الله همدانی در تاسیس مراکز عل...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله