آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله
نگارنده در این کتاب پس از بیان مفهوم آموزش و پرورش از دیدگاه های مختلف, هدف های آموزش و پرورش را تشریح نموده اصول و مبانی آن را توضیح می دهد. برخی از مطالب کتاب با این عناوین به طبع رسیده است: 'خصوصیات اصول و اهمیت آنها در آموزش و پرورش', 'منابع کشف و استخراج اصول آموزش و پرورش', 'منابع کشف و استخراج اصول آموزش و پرورش', 'سلسله مراتب نیازها و اصول آموزش و پر...هدف از تالیف این کتاب شناخت و تحلیل مفاهیم نظری تعلیم و تربیت و کاربرد اصول این مفاهیم در آموزش و پرورش است بدین سان کتاب در دو بخش اصلی 'پردازش و تحلیل نظریه‌ها' (فصل اول تا هفتم) و 'مفاهیم کاربردی' (فصل هشتم تا شانزدهم) تدوین یافته که عناوین آن بدین قرار است: 'بررسی اصول, اهداف و نظریه‌های مهم تعلیم و تربیت', 'در جهان امروز', 'بررسی انتقادی نظریه‌های تعلیم...کتاب 'اقتدا به مسیح 'اثر 'توماس اکمپیس', بعد از کتاب انجیل, از جمله کتاب‌های اخلاقی عرفانی کلاسیک و با اهمیت در عالم مسیحیت به شمار می‌رود .این کتاب بیانگر جریان عرفانی در دوره قرون وسطی است که به تفکر مسیح محور شهرت یافته است .جوهره این تفکر ـ که در عالم اسلامی نیز موارد مشابهی برای آن می‌توان یافت ـ تاکید بر تجربه باطنی, گرایش شدید به معنویت, دوری از ف...نگارنده در فصل اول بر آن است که با مروری بر ادبیات اقتصادی, جایگاه آموزش را نزد اندیشمندان اقتصادی مشخص گرداند. در فصل دوم مفهوم سرمایه انسانی از دیدگاه گوناگون بررسی می شود. موضوعات بعدی کتاب عبارت اند از: 'آموزش و پرورش', 'هزینه های آموزش و پرورش', 'بازده اقتصادی آموزش و پرورش', 'تقاضای خصوصی برای آموزش عالی', 'تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی', 'تامین مالی...در این کتاب مبانی نظری و مفاهیم اصل 'اقدام پژوهی 'معرفی شده است و همچنین رهنمودهایی اجرایی و دستورالعمل‌های کاربردی در این زمینه ذکر گردیده است .مثال‌های کتاب گویای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و به طور خاص در تربیت معلمان است .نگارنده در تعریف اقدام پژوهی می‌گوید' :اقدام پژوهی نوعی پرورش کارور است که می‌تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار...

نگارنده در این نوشتار از برخی طرح‌های ناکام آموزش و پرورش, کاستی‌ها پریشانی‌ها و ناهماهنگی‌های این نهاد انتقاد می‌کند. مباحثی که وی مطرح می‌سازد عمدتا این موضوعات را شامل می‌شود: مساله نیروی انسانی و پست‌های سازمانی, آزمون‌های ضمن خدمت, ناهماهنگی تدریس و آشفتگی سازماندهی‌ها, نبود هماهنگی لازم بین پروش و آموزش, عدم توجه به امر پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش,...این مجموعه با هدف تدریس گروهی و با نمونه‌هایی از درس‌های دوره ابتدایی, راهنمایی تحصیلی و متوسطه تدوین شده است. برای هر یک از درس‌ها, مثال‌ها و مصادیقی انتخاب گردیده سپس مراحل الگو و چگونگی اجرای آن در کلاس, تشریح شده است. در کتاب همچنین نمونه‌هایی از سوالات 'صحیح ـ غلط' در خصوص 'الگوی فعال تدریس' درج گردیده است.

کتاب 'امیل یا آموزش و پرورش 'اثر 'ژان ژاک روسو '( 1712ـ 1778م) طی سال 1762به نگارش در آمد .به زعم 'روسو' :'بشر در اصل پاک و خوب زاده می‌شود و بدی‌ها و معایب او مولد جامعه‌ای است که بد اداره می‌شود, و به طفل تربیت غلط می‌دهد 'روسو به اصل تربیت طبیعی معتقد است نه اصولی که براساس قراردادهای اجتماعی و مدرسه‌ای برای تربیت کودک تدوین شده است .عقیده بی‌سابقه و...

مباحث حاضر در کتاب مشتمل بر یک دیباچه و چهار فصل است که نگارندگان طی آن برخی اندیشه‌های حوزه تعلیم و تربیت جدید را بررسی کرده‌اند .دیباچه کتاب ـ که پیش‌تر در سال 1378در روزنامه آفتاب امروز به چاپ رسیده ـ به مبحث آموزش و پرورش در عصر پسامدرن, اصول و شرایط پسامدرن همچنین دیدگاه‌های میشل فوکو, ژاک دریدا و لیوتار به اختصار شرح داده شده است .در فصل نخست مفهوم...نگارنده در کتاب فعالیت آموزش و پرورش را از منظر فرهنگی و پیش فرض‌های انسان شناسی و تربیتی شرح و تبیین نموده مباحث خود را با این موضوعات فراهم می‌آورد : 'انسان‌شناسی, فرهنگ, آموزش و پرورش', 'نظریه‌هایی درباره فرهنگ', 'انسان, فرهنگ, شخصیت', 'آموزش و پرورش در جامعه‌های جدید و ابتدایی', 'آموزش و پرورش و تغییر فرهنگی', 'آموزش و پرورش و ناپیوستگی', 'آموزش و پرور...در این کتاب نخست مسائل و مشکلات مختلف انگیزشی از دیدگاه نظری و عملی بررسی می‌شود, سپس رهنمودهایی برای برانگیختن دانش‌آموزان به یادگیری فراهم می‌آید .برای این منظور, ابتدا مولف کودکان دارای مشکلات انگیزشی را وصف می‌کند, سپس شرحی از اقدامات آموزشی برای افزایش انگیزش درونی در کلاس درس فراهم می‌آورد .نظریات روان شناسان درباره افزایش انگیزش, کاهش اضطراب و افزا...

در نوشتار حاضر, نخست با اشاره به نظریات روان‌شناسان از عوامل موروثی و اکتسابی ـ که در شکل‌گیری شخصیت انسان موثر هستند ـ سخن به میان آمده, سپس نقش خانواده, مدرسه و جامعه در تربیت کودکان و نوجوانان بررسی و تبیین شده است .در کتاب حاضر برخی روش‌های حفظ سلامت و بهداشت زنان, دختران و اطفال برای خانواده‌ها بازگو می‌شود .کتاب با موضوعاتی از این دست سامان یافته است : بلوغ, ازدواج, حاملگی, بهداشت عمومی, زایمان, شیر مادر, یائسگی, عفونت‌ها, و سرطان پستان .بخشی از کتاب به نحوه پیش‌گیری از بیماری‌ها و مقابله با عفونت‌ها اختصاص دارد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله