آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله
کتاب برای آن دسته از دانش‌آموزانی نگارش شده, که قصد دارند در دانشگاه تحصیل کنند .نگارنده در این کتاب ضمن بیان رموز موفقیت در تحصیل, روش‌های مطالعه موثر, اهمیت تغذیه در مطالعه و یادگیری و داشتن آرامش خاطر به هنگام مطالعه را یادآور شده است .وی علاوه بر آن, به نقشی اساسی آموزش, خانواده, مدرسه, مربیان و دوستان در امر موفقیت تحصیلی اشاره کرده است .

در این کتاب, چگونگی استفاده کاربردی از مفاهیم اساسی در تعلیم و تربیت تشریح گردیده است. مباحث کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده‌اند: 'تعریف و ماهیت تعلیم و تربیت', 'بررسی اقتصادی نظریه‌های عمده تعلیم و تربیت', 'هدف‌های تعلیم و تربیت', 'سیر تاریخی هدف‌های تربیتی از دیدگاه مکاتب مختلف', 'ویژگی‌های هدف‌های تربیتی', 'هدف‌های کلی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی', 'م...در کتاب حاضر, برخی اصول و مبانی نظری, تعلیم و تربیت همراه با مفاهیم اساسی آنها برای دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی و با این اهداف گردآمده است :((آشنایی خوانندگان با تجربیات عملی معلمان, نحوه سنجش و ارزیابی آموخته‌های دانش آموزان, پاسخ به برخی مسائل تربیتی, بررسی سیر تاریخی دیدگاه‌های مختلف تربیتی, روش‌های مناسب برقراری نظم و انضباط, و نحوه پرورش خلاقیت دا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله