آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله


در بخش اول این کتاب, مهارت‌های مشاهده, برقراری ارتباط, طبقه‌بندی, اندازه‌گیری, استنباط و پیش‌بینی, همراه با تمریناتی چند, تشریح می‌شود و در بخش دوم مهارت‌هایی بررسی می‌گردد که بر اساس آنها معلمان و دانش‌آموزان باید فعالیت‌های علمی را در مدرسه و خانه طراحی و اجرا نمایند .در قسمت‌های مختلف کتاب از معلمان خواسته می‌شود که آموخته‌های خود را در برنامه‌های درسی...در این کتاب برخی مباحث تعلیم وتربیت, از قبیل, شیوه کارآیی موثر در مراکز آموزشی, شناخت ویژگی‌های دانش‌آموزان, برنامه ریزی آموزشی و سیاست گذاری آموزشی گرد آمده است .فصل آغازین کلیاتی است در ارتباط با نظام آموزش و پرورش .مباحث فصل دوم به آموزش و پرورش دوره پیش دبستان و فصل سوم به آموزش و پرورش دوره ابتدایی اختصاص دارد .دو فصل بعدی نیز متضمن مطالبی است درباره...

کتاب حاضر به منظور به دست دادن اطلاعات و داده‌های پایه‌ای برای دانشجویان و دانش‌پژوهان, همچنین مروری بر مسائل و اصول حاکم بر مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش, فواید و کاربرد آن به رشته تحریر درآمده است .در این کتاب, همچنین مولف با تشریح اصطلاحات و واژه‌های کلیدی مربوط به آموزش و پرورش, نظام‌های آموزش و پرورش در ژاپن و انگستان را از زوایای مختلف بررسی و تبین م...

کتاب حاضر برای دانشجویان, فرهنگیان و اعضای شوراهای آموزش و پرورش در سه گفتار تدوین شده و مباحث اصلی آن به 'آموزش و پروش تطبیقی', 'معرفی نظام آموزش و پرورش در چند کشور در حال توسعه' و 'معرفی نظام‌های آموزش و پرورش در چند کشور توسعه یافته' اختصاص یافته است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله