آفتاب

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۱۰ مقاله

نگارنده در کتاب حاضر کوشش کرده است در قالب 500نکته و توصیه به برخی پرسش‌ها و ابهامات کارکنان محیطهای آموزشی پاسخ گوید .این نکات که عمدتا به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اختصاص دارد, در ده فصل تدوین شده است .عناوین برخی فصل‌های کتاب بدین قرار است :((توسعه راهبردها و ساختارهای مناسب برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)), ((نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)), ((از ارزشیابی بیا...کتاب حاضر شامل مباحثی در زمینه نظریه‌پردازی‌های روابط بین‌الملل با نگرشی جامعه‌شناسانه تاریخمند است که در 8فصل برای دانشجویان علوم سیاسی و جامعه شناسی فراهم آمده است' .استفن هابدن 'به شماری از موضوع‌ها اشاره می‌کند که هم‌خوانی میان دو رشته از دانش (روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی تاریخی) وجود دارد .وی برای این کار بر سه موضوع تکیه می‌ورزد1' :ـ زمینه‌هایی که...

این نوشتار بر گرفته از کتاب 'آشنایی با مکاتب فلسفی در تعلیم و تربیت', ترجمه و تالیف 'سیاوش خلیلی شورینی 'است .کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در هر یک, به هدف‌های یادگیری اشاره شده همچنین, فهرست منابع و پرسش‌های آموزشی در پایان فصل آورده شده است .موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از : 'روش فلسفی و ارزش فلسفه', 'متافیزیک ـ واقعیت جهان', 'متافیزیک و تاثیر آن بر تعلی...

کتاب حاضر شامل متن کامل مقالات و سخنرانی‌هایی ایراد شده در 'اجلاس جهانی آموزش و پرورش 'است که در سال 2000در داکار پایتخت سنگال برگزار گردید . این اجلاس با هدف تدوین خط مشی‌های کلی حرکت آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم حول سه محور اصلی با این موضوعات برگزار شد' :نگاهی به آینده', 'سیاست آموزشی 'و 'ابعاد گوناگون فرآیند آموزشی .'عناوین برخی از مقالات عبارت‌اند...

این کتاب ماحصل تحقیقی نظری و تجربی است درباره آموزش حرفه‌ای مداوم که از سوی بخش مطالعات موردی موسسه آموزشی ـ تربیتی سازمان یونسکو انجام شده است . در بخش نخست, چارچوب نظری موضوع طرح تبیین شده و مفاهیم اساسی آن بیان گردیده است .بخش دوم به هفت مطالعه موردی درباره برنامه خاصی از نظام آموزش حرفه‌ای کشورهای ونزوئلا, سری‌لانکا, ایالات متحده آمریکا, تانزانیا, هلند...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۱۰ مقاله