آفتاب

علوم اداری و نظامی

علوم اداری و نظامی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۸ مقاله


در شانزدهمین کتاب از مجموعه 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'ضمن تشریح موقعیت اقتصادی, امنیتی, اجتماعی و فرهنگی اسراییل در منطقه ;اوضاع داخلی آن بررسی می‌شود .نگارنده بر این باور است که نه در کوتاه مدت و حتی در میان مدت, اسراییل به صلح دست نخواهد یافت' .و در صورت صلح, باعث افزایش مشکلات و تناقضات در دیگر زمینه‌ها می‌شود و در نهایت این شکاف اجتماعی مهم را همچون...در پانزده‌مین شماره از مجموعه 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'ابتدا تعریفی از اقتصاد سیاسی بین‌الملل ذکر می‌گردد, سپس پیچیدگی‌های اقتصاد سیاسی در جهان بررسی می‌شود .نگارنده در بخشی از نتیجه‌گیری می‌گوید' :تغییرات در IPE (International Political Economic)به این معنا نیست که یک وضعیت پایدار به سادگی با یک وضعیت پایدار دیگر جابجا می‌شود, بلکه این تغییرات به طور...کتابچه حاضر چهارمین نوشتار از مجموعه 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'است که طی آن مفهوم امنیت منطقه‌ای و پیامدهای آن به اختصار بازگو شده, افزون بر آن, تحلیلی از الگوهای امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه فراهم آمده است . در بخشی از کتاب, ارتباط عوامل مختلف موثر در امنیت منطقه‌ای و تهدیدهای بالقوه امنیتی (مانند :رشد جمعیت, رشد اقتصادی و ثبات در حکومت) بررسی و تبیین ش...

'تکثیر سلاح‌های هسته‌ای 'نخستین کتاب از مجموعه کتاب‌های 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'است که از سوی 'دوره عالی جنگ سپاه پاسداران 'به چاپ رسیده است .در این کتاب به اختصار ماهیت و آثار سلاح‌های هسته‌ای, همچنین گسترش جهانی فناوری هسته‌ای و موشک‌های بالستیک بررسی شده, سپس موانع موجود در تعیین انگیزه کشورها برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای بیان گردیده است . در...در این کتاب از مجموعه کتاب‌های 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'مهم‌ترین مفاهیم, محدودیت‌ها و استراتژی‌های به کارگیری اطلاعات بررسی و تحلیل شده است .مخاطبان کتاب را با این موضوعات مطالعه می‌کنند' :جنگ اطلاعات در مقام عامل فزاینده توان رزمی', 'مجموعه فرآیندها و فرآورده‌های جنگ اطلاعات', 'جنگ اطلاعات :عملیات آفندی و پدافندی 'و 'جنگ کنترلی :تحریم نظامی .'در این نوشتار, ماهیت رشوه از نظر فقها و حقوقدانان بیان و دلایل پیدایش رشوه و فشار مالی و علل گسترش آن بازگو شده است‌؛ همچنین راهبردهایی به منظور محدود نمودن فساد مالی عرضه گردیده است.نگارنده ابتدا ریشه‌های پیدایش علم سیاست‌گذاری عمومی را بررسی می‌کند ;آن گاه فرایند تولید و اجرای برنامه‌های مربوط به آن را در قالب مجموعه‌ای متوالی و به هم پیوسته نشان می‌دهد وی در ادامه این مباحث را مطرح می‌سازد :تاثیر فرایندهای اجتماعی, سیاسی و دیوانی بر تصمیماتی که سازنده سیاست هستند ; چگونگی عملکرد سیاست‌های عمومی, شیوه ارزیابی تاثیر یک سیاست در عرصه ا...کتاب حاضر بیست و دومین نوشتار از سلسله 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک' است که طی آن روند شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین, همچنین پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن تشریح می‌گردد .ضمن آن که به اختصار شهرک‌سازی در دوره‌های حکومتی مختلف اسرائیل (معراخ, لیکود, و اوایل دهه 90) در کرانه باختری, بیت‌المقدس و نوار غزه با یکدیگر مقایسه می‌شود .هفدمین کتاب از مجموعه نوشتارهای 'مطالعات نظامی ـ استراتژیک 'با عنوان 'ضرورت‌های بازدارندگی 'به اهتمام دوره عالی جنگ سپاه پاسداران به چاپ رسیده است .نگارنده پس از تعریفی از بازدارندگی' ;بازدارندگی از طریق اعمال مجازات 'و 'بازدارندگی از طریق تحذیر 'را شرح می‌دهد ;سپس مطالبی در باب سازش و کنترل رفتار متخاصم مطرح نموده, در پی آن, دیدگاه امکان ترکیب استراتژی‌...

در کتاب حاضر, مقام و جایگاه انسان در پیش‌گاه خداوند به تفصیل بیان می‌شود. برای این منظور نگارنده ذیل فصل‌های کتاب مراحل مختلف رشد, تکامل و قرب به خدا را از جنبه‌های دینی, فلسفی, اجتماعی و سیاسی برسی و تشریح می‌کند .این مطالب با استناد به آیات قرآن کریم و دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان تدوین شده است .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌تند از' :انسان', 'انسان و خودسازی...

در نوشتار حاضر, اهداف و نقش های واحد امور مالی در سازمان های دولتی تشریح گردیده است. کتاب این مباحث را شامل می شود: 'اسناد و مدارک لازم جهت اعتبارات هزینه ای', 'اعتبارات تملک دارایی های سرمایه داری' و 'شرحی بر قانون محاسبات عمومی کشور'.

'طبقه‌بندی مخارج بر حسب هدف مشتمل بر چهار طبقه‌بندی است که هریک برای مقاصد خاصی تهیه می‌شود. طبقه‌بندی وظیفه‌ای دولت (COICOP)، طبقه‌بندی وظیفه‌ای مخارج موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها (COPNI) . طبقه‌بندی وظیفه‌ای مخارج تولید کننده (COPP) چهار طبقه‌بندی مطرح شده از نوع طبقه‌بندی مخارج بر حسب هدف‌اند (این طبقه‌بندی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز تدوین و ارائه‌ی گز...مجموعه‌ی حاضر به منظور تعریف و شناسایی گرایش‌های گوناگون و مطرح ساختن درس‌هایی برای اقدام از طریق برنامه‌ی توسعه سازمان ملل (VNDP) و با هدف آزمون انتقادی سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و ابزارهای اصلاحات اخیر دستگاه اداری فراهم آمده است. در فصل نخست کتاب برخی نوسان‌ها در درک معنا و حوزه دستگاه اداری، پیوندهای آن با دیگر اصلاحات محوری در حوزه‌های اقتصادی و سیا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۸ مقاله