آفتاب

حقوق

حقوق

نمایش ۱ تا 25 از ۵۶۳ مقاله


کتاب حاضر هفتمین شماره از مجموعه کتاب‌های ((گزیده متون حقوقی)) است که با عنوان ((مقدمه‌ای بر حقوق اساسی)) طی نه فصل به زبان انگلیسی منتشر شده است . در این کتاب, اصول عمومی قانون اساسی کشور انگلستان با نگاهی انتقادی جمع آمده, ضمن آن که مولف مقایسه‌ای میان قانون اساسی کشور انگلستان با حقوق اساسی کشورهای اروپایی و امریکا به دست داده است .دانشجویان رشته‌های حق...

در مجموعه حاضر, نظریه‌ها و آرای نهایی قضات دیوان عالی کشور طی سال‌های 1328 تا 1378به طبع رسیده است .موضوع پرونده‌ها, شماره رای و سال صدور آن در فهرست کتاب مندرج است .

در این پژوهش سعی بر آن است علاوه بر معرفی قانون نامه‌های جهان, متن آنها فراهم آید .در کتاب همچنین چگونگی قرائت این اسناد حقوقی تشریح شده است . مهم‌ترین این قانون نامه‌ها, 'قانون حمورابی 'است که در بخش نخست کتاب بررسی شده است .مترجم کتاب می‌گوید' :قانون حمواربی در 1902پیدا شد و تا اواخر دهه پنجاه میلادی تصور می‌شد که قدیمی‌ترین قانون جهان است .اما به تدریج...هدف از تدوین این کتاب آموزش پاره‌ای از اصول و قواعد حقوقی به دانش‌آموزان دوره دبیرستان یا مقطع سنی بین 15تا 17سال است .مولف, ابتدا شرحی از تعاریف و مفاهیم حقوقی به دست داده, سپس چگونگی تهیه و تصویب قانون اساسی را بیان داشته است .وی در ادامه, مطالبی را درباره حقوق شهروندی, حقوق دانش‌آموز, حقوق خانواده و پیمان جهانی حقوق کودک فراهم آورده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۶۳ مقاله