آفتاب

اقتصاد

اقتصاد

نمایش ۱ تا 25 از ۸۶۸ مقاله


در این کتاب نخست برنامه نرم‌افزاری Eviewsمعرفی شده سپس طی 11فصل همراه با مثال‌های عملی درباره شیوه‌های استفاده از امکانات و توانایی‌های این نرم‌افزار برای انجام عملیات اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل آماری توضیح داده می‌شود .عناوین فصل‌ها بدین شرح است1 :ـ دستورهای مقدماتی 2 ,Eviewsـ تخمین مدل, 3ـ آزمون فرضیه‌های مختلف, 4ـ نقض فرض‌های کلاسیک, 5ـ سری‌های زمانی,...در کتب حاضر طی سی و سه فصل ابعاد مختلف اقتصاد آزاد و نیز روش‌ها و شیوه‌های گوناگون برخورد با این پدیده در کشورهای در حال رشد بحث و بررسی شده است . نویسنده, نوشتار خود را با این موضوعات تدوین نموده است :((فرهنگ آزادسازی)), ((انسان, محور توسعه)), ((آزادی, امنیت و توسعه)), ((آزادسازی و بحران توسعه نیافتگی)), ((الگوی توسعه در فرآیند اقتصاد جهانی)), ((جهان سوم...کتاب حاضر شامل مباحثی در زمینه بازار آزاد و اقتصاد آزاد است که از سوی ((میتلن فریدمن)) (برنده جایزه نوبل اقتصاد 1976) به رشته تحریر درآمده است .وی در این کتاب ضمن تبیین رابطه ناگسستنی اقتصاد با سیاست, خاطر نشان می‌کند :((ممکن است در کشوری اقتصاد آزاد باشد اما آزادی سیاسی وجود نداشته باشد, ولی عکس آن ممکن نیست)) .برخی مباحث کتاب بدین شرح است :قدرت بازار,...سوالات ((GRE))در این کتاب در دو بخش جداگانه, طرح شده است .بخش اول(سوالات نمونه) منتخبی است از آزمون‌های GREطی سال‌های مختلف .بخش دوم شامل سوالات آزمون GREاقتصاد, در سال 1990است که دارای 130سوال پنج گزینه‌ای است .در انتهای بخش دوم, علاوه بر پاسخ صحیح این سوالات, درصد پاسخ‌های درستی که به هر سوال داده شده فراهم آمده است .گفتنی است, آزمون ((GRE))از جمله آزم...

در کتاب حاضر, برخی ویژگی‌های اقتصادی, اجتماعی, مدیریتی و سیاسی حکومت‌های ایران باستان تا زمان ساسانیان به اختصار بیان شده است .ذیل هر یک از حکومت‌ها (عیلام, سومریان, کلدانیان, اکدیان, بابلیان, آشور, مادها, هخامنشیان, سلوکیان, اشکانیان و ساسانیان) مطالبی چون 'نظام سیاسی ـ قضایی', 'فرهنگ و آموزش', 'اقتصاد 'و نحوه سقوط آنان تبیین می‌شود .

مولف در این تحقیق نخست تصویری از وضعیت رقابت و انحصار در ایران به دست داده, همچنین حجم فعالیت‌های انحصاری و هزینه‌های اجتماعی انحصار را در ایران بررسی و ارزیابی نموده است .وی علاوه بر بررسی همکاری و رقابت در صنایع ایران به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا بنگاه‌های فعال در یک صنعت در قبال یک دیگر رفتار رقابتی یا رفتار مبتنی بر همکاری از خود نشان می‌دهند داده‌...کتاب حاضر در سه بخش تدوین شده است .در بخش اول, اقتصاد ایران, با اشاره به برنامه‌ریزی جریان‌های توسعه اقتصادی و جهت‌گیری کلی آن در حکومت پهلوی دوم بررسی و ارزیابی می‌گردد .در بخش دوم, تحلیلی از چگونگی تقویت ساختارهای نظامی کشور فراهم می‌آید .در بخش پایانی, تاثیر توسعه اقتصادی ـ نظامی بر ثبات و عدم ثبات سیاسی نظام شاهنشاهی نشان داده می‌شود .در نتیجه‌گیری کت...این جلد از مجموعه‌ی 'حدیث زندگی', دربردارنده‌ی چهارده مقاله در موضوع اقتصاد, توسعه و مباحث مرتبط به آن است که با استناد به آیات و روایات و با این عناوین به چاپ رسیده است: پیوند امروز و فردا (تفاوت‌های شخصیتی افراد, آینده و سرمایه‌گذاری), تفاوت‌های دو جهان (معیار تقسیم جهان, مفهوم توسعه و اهداف آن), داد و ستد رفاه و معنویت, مفاهیم کلیدی در اقتصاد امروز, روایت...کتاب حاضر متشکل از دو بخش است .در بخش نخست ذیل عنوان 'تاریخ جوامع آسیایی', نکات مشترک و افتراق تکامل تاریخی جوامعی چون ایران با جوامع دیگر از جمله اروپا بررسی شده است .مطالب این بخش در چهار فصل سامان یافته که عبارت‌اند از' :بازخوانی مختصری از نوشته‌های مارکس', 'بازخوانی مختصری از نوشته‌های لنین', 'محاکمه تاریخ :کنفرانس لنین گراد '1931و 'نگاهی کاربردی به ت...نویسنده در این کتاب به زبانی ساده مبانی و اصول اساسی علم اقتصاد طی این فصل ها تشریح نموده است: 'قیمت', 'صنعت و تجارت', 'کار و دستمزد', 'زمان و خطر', 'اقتصاد مالی', 'اقتصاد بین الملل' و 'اشتباهات رایج در اقتصاد'.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۶۸ مقاله