آفتاب

جوامع

جوامع

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۷ مقاله

این کتاب به زبان انگلیسی نگاشته شده و نویسنده در آن مسائل بنیادی و علل توسعه نیافتگی روستاهای ایران را قبل از اصلاحات ارضی بررسی و ارزیابی کرده است. بر اساس تحقیقات وی, این واقعیت مشخص می‌شود که علل توسعه نیافتگی روستاها اعمال نوعی 'زمین‌داری غایب' بوده است که به خلاف زمینداران مناطق دیگر جهان که مالک خود درگردونه تولید نقش داشته و همانند روستاییان در روستا...

در این کتاب, اطلاعات مختصری درباره کشورهای همسایه ایران یعنی :ترکیه, عراق, پاکستان, افغانستان, ترکمنستان, آذربایجان, ارمنستان, عربستان, عمان, امارات متحده عربی, قطر, بحرین و کویت عرضه شده است .درباره هر یک از این کشورها این مباحث شرح و ارزیابی می‌گردد :((ویژگی‌های طبیعی و انسانی)), ((جغرافیای سیاسی)), ((ویژگی‌های اقتصادی)), ((ویژگی تاریخی و سیاسی)), ((روا...جزوه حاضر با رهنمودهایی به منظور شناخت ویژگی‌های یک جامعه روستایی آغاز می‌شود ;سپس فنون برقراری ارتباط و ایجاد جو دوستانه بین کارکنان بهداشتی و گردهمایی اجتماعی در جامعه روستایی تشریح می‌گردد .افزون بر آن, مولف دلایل عمده شکست در برقراری ارتباط خوب را ذکر نموده, رایج‌ترین فنون آموزش بهداشت از جمله سخنرانی, نمایش, داستان سرایی و گفت و شنود را به اجمال شرح د...در این کتاب پیشینه تاریخی و مبانی نظری شهرسازی ایران بررسی می‌شود. موضوع فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: 'چارچوب نظری', 'پیشینه تاریخی برنامه‌ریزی شهری', 'برنامه‌ریزی جامع', 'برنامه‌ریزی استراتژیک' و 'کاربرد رهیافت انتخاب استراتژیک در برنامه‌ریزی شهرهای ایران'.در این کتاب که به تشریح مقدمات انسان شناسی شهری اختصاص دارد, مولف نخست با رویکردی انسان شناختی ـ تاریخی, منشا تحول شهرها را از ابتدا تا امروز بررسی می‌کند, سپس می‌کوشد تصویری از نظریه‌های پیشین وکنونی درباره شهر به دست می‌دهد تا چارچوب نظری شخصی که انسان شناسی شهری درون آن به پژوهش میدانی می‌پردازد معلوم شود. فصل سوم کتاب به شرح و بررسی مجموع مفاهیم اساسی و...

نویسنده در این کتاب با تحلیل تطبیقی نظام‌های شهرسازی پنج کشور ـ هلند, نروژ, فنلاند, سوئد و دانمارک ـ کوشیده است, نقاط قوت و ضعف برنامه‌ریزی شهری کشورهای مذکور را نشان دهد .وی در بررسی نظام شهرسازی هر کشور به این موضوعات اشاره کرده است' :نظری اجمالی به وضعیت سیاسی, اجتماعی و اقتصادی', 'تقسیمات کشور', 'جمعیت و پراکندگی آن', 'وضعیت اقتصادی', 'چارچوب قانون بر...

در این اثر به تشریح برنامه‌ریزی روستایی و اهمیت آن در توسعه و آبادانی روستاها پرداخته شده و با ارائه جداول و نقشه‌های متعدد و مقایسه کمیتهای توسعه در روستاهای مختلف خصوصا روستاهای ایران و ارائه اطلاعات تئوری و آماری سعی بر نشان دادن هر چه بیشتر اهمیت این مطلب داشته‌است. مطالب این کتاب در 7فصل تهیه و تنظیم شده که برخی از آنها عبارتند از: تعریف و اهمیت برنام...در این نوشتار, مطالبی درباره عمران و برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایران ویژه دانشجویان رشته‌های جغرافیا فراهم آمده است .نگارنده بر این باور است که 'ضرورت به کارگیری برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه اقتصادی, اجتماعی و کالبدی جوامع امروزی, امری اجتناب‌ناپذیر است .لکن برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در ایران هیچ‌گاه نتوانسته است توفیق چندانی به دست آورد, چرا که تعارض میان برنامه‌های...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۷ مقاله