آفتاب

گروههای اجتماعی

گروههای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۹۶۱ مقاله


در کتاب حاضر به دوران کودکی از دریچه علوم اجتماعی نگریسته شده و جامعه شناسی این دوران تحلیل گردیده است. موضوعات کتاب عبارت‌اند از: 'کودک پیش جامعه شناختی', 'کودک جامعه شناختی', 'دوران کودکی در فضای اجتماعی', 'انتقالی بودن دوران کودکی', 'آیا بازی جزیی از فرهنگ دوران کودکی است', 'کودکان کارگر', 'دوران کودکی یا دوران‌های کودکی', 'چشم و دوران کودکی', 'روش شناسی...'جامعه شناسی سالمندان یکی از حوزه های تخصصی جامعه شناسی است که به مطالعه علمی همه جنبه های جامعه سالمندان می پردازد. البته این حوزه از سایر حوزه های تخصصی در علوم انسانی اجتماعی مانند رفاه اجتماعی, سیاست اجتماعی و خدمات انسانی و همچنین علوم دیگر مانند زیست شناسی, پزشکی, روان شناسی, کار درمانی, و مددکاری اجتماعی بهره می گیرد زمینه مطالعه جامعه شناسی این است ک...کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه 'تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ' و شامل سه بخش است. بخش اول در شرح نظریه تاریخی تفکیک یافتگی و نظریه قشربندی اجتماعی است. بخش دوم و سوم شامل شرح نظریه‌های مبتنی بر تخیل جامعه شناختی و گسترش نظریه فلسفی در یونان باستان و گسترش نظریه دینی است.فصل نخست کتاب به معرفی جوان از دیدگاه شریعت اسلام اختصاص یافته است که طی آن ابعاد و جنبه‌های گوناگون این دوره, براساس آیات قرآن کریم و روایات اسلامی بررسی می‌شود .در فصل دوم مطالبی درباره روان‌شناسی نسل جوان, به تفکیک مراحل رشد (دوره نوجوانی و جوانی) ذکر شده است .فصل سوم مروری است بر جامعه شناسی جوانان .در این بخش ویژگی‌های فرهنگی جوانان, فرآیند جامعه‌پذی...نویسنده طی مباحث علمی سعی دارد جنبه‌های زیستی ـ روانی و روحی زن را از هنگام تولد تا سن 80سالگی بررسی کند .وی همچنین به نقد اندیشه‌ها و اظهار نظرهای نادرست در خصوص زن اشاره کرده است .نگارنده دوران زندگی زن را به دوره‌های هفت ساله تقسیم کرده و مطالب کتاب را براساس زندگی زنی به نام((جولیا)) تدوین نموده است .مباحث کتاب به این شرح است :((آفرینش زن)), ((از تولد...

کتابی که پیش رو دارید به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی و اخلاقی و وضع قانونی و حقوقی زنان در دوره‌های مختلف می‌پردازد .این نوشتار شامل 6فصل می‌شود که عناوین آن عبارت اند از :وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی ـ وضعیت زنان از دومین انقلاب نوسنگی تا دوره باستان ـ وضعیت زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان رنسانس ـ وضعیت زنان در قرون هفدهم و هجده...کتاب حاضر که در یازده فصل فراهم آمده, به قلم نویسنده‌ای فمینیست به نام 'هلن فیشر 'نوشته شده است .برخی از فصول کتاب عبارت اند از' :شیوه تفکر شبکه‌ای', 'دیدگاه مردان و زنان نسبت به قدرت', 'مهارت‌های کلامی زنان', 'توانایی خواندن فکر', 'جانشینان بقراط', 'شیوه زنان در رهبری', 'فردا متعلق به زنان است 'و 'مدنیت جنسی .'نویسنده در فصل اول باتوجه به کارکرد مغز, شی...چهار فصل این مجموعه, شامل مقالاتی است درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی زنان. فصل اول با عنوان((زنان و مدرنیسم)) مشتمل است بر :((از زن پوش تا زن ـ هنر نمایشی زنان :گذر از سنت به مدرنیسم/ آتوسا سمیعی)) ;((نگاه مضطرب مرد ایرانی به غرب و زن غربی/ نوشین احمدخراسانی)) ;((نگرش سنت به مدرنیته به برابری زن و مرد/ شیرین عبادی)) ;((نسبی‌گرایی فرهنگی و ستم جنسی :چالش یا...((جنس دوم)) شامل مجموعه مقالات اجتماعی و اخلاقی درباره زنان است که در چندین جلد به چاپ رسده است .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از :((زن, هنر و قدرت/ لیندا ناکلین)) ;((به جستجوی سحر ماه در شعر فروغ/ نغمه زربافیان)) ;((قوانین بنیادین سازمان جهانی کار/ محمد صفوی)) ;((زنان و عصر ملی‌گرایی در ایران/ پروین پایدار)) ;((جنسیت, مدرنیت و دموکراسی/ نیره توحیدی)) ;((و...

در این مجموعه مقالاتی درباره مسائل و مشکلات مختلف زنان گردآمده است .عناوین برخی مقالات بدین قرار است' :شکل گرفتن هویت/ فیروزه مهاجر', 'اجلاس جهانی زنان /2000 عفت ماهیار', 'زنان 2000و سال 2زار/ س.سلیمان', 'تحلیل محتوایی کتاب‌های کودکان و نوجوانان به تفکیک جنسیت/ سهیلان کاوکانی اصل', 'وضعیت دختران در جهان امروز/ الهه مانی', 'تشکیل زنان کارگر ضرورت دارد/ زهر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹۶۱ مقاله