آفتاب

گروههای اجتماعی

گروههای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۹۶۱ مقاله

مولف در این نوشتار با استفاده از نقل قول‌ها, حکایت‌ها و تمثیل‌ها شیوه رسیدن به تصویر ذهنی بهتر, ایجاد دوستی‌ها, مقاومت در برابر دوستان هم سن و سال, دستیابی به هدف‌های ارزشمند, کنار آمدن با پدر و مادر و بسیاری نکات دیگر از این قبیل را به نوجوانان خاطر نشان می‌کند .

در کتاب حاضر پیشینه و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نابرابری زنان در مقابل مردان از منظر جامعه‌شناسی سوسیالیستی بررسی و تبیین می‌شود .به‌زعم نگارنده : 'زنان در صورتی می‌توانند کنترل کامل زندگی خود را به دست آورند و سرنوشت خود را از نو شکل دهند که جز نیروی جدا نشدنی انقلاب جهانی سوسیالیسم گردند .'کتاب در اصل حاوی یادداشت‌ها و مقالات خانم ایولین رید ( 1905ـ 197...

نویسنده در این کتاب از شناخت حقوق انسانی زنان و دختران با زبان مواد و مطالب آموزشی حقوق بشر, سخن می‌گوید' :موادی که موضوع‌های مربوط به حقوق بشر را تشریح می‌کنند و نمونه‌هایی از آن موارد به دست می‌دهند و در عین حال تمرین‌هایی نیز در اختیار می‌گذارند که امکان تفحص در نحوه‌های خاص تاثیرگذاری این مسائل و موضوعات بر زندگی هر گروه از زنان یا مردان, دختران یا پ...در این کتاب, رهنمودهایی پیشنهاد شده که مردان با به کارگیری آن, جذاب‌تر به نظر می‌آیند .در بخش اول, دیدگاه‌های زنان درباره مرد ایده‌آل منعکس می‌شود, همچنین از ارتباط میان ماه تولد و خصوصیات روانی افراد سخن می‌رود .در بخش دوم درباره تیپ‌های مختلف مردان و در بخش پایانی درباره تندرستی و بهداشت جسمانی آنان سخن می‌رود .به‌زعم مولف, زنان به روحیه, شخصیت و وقار م...شماره‌ی پنجم از این مجموعه که شامل خلاصه‌ی طرح پژوهشی حوزه‌ی زنان مربوط به حوزه‌ی مشارکت زنان ایران است که برای نمونه در آن آمده است: 'در شرایط فعلی جامعه و بر اساس یافته‌ی تحقیق حاضر, مناسب‌ترین الگوی ایجاد و افزایش مشارکت ناظر بر الگویی است که در آن, قوانین جامعه پاسخ‌گوی مطالبات اجتماعی و اقتصادی جامعه باشند.چنان چه تناسب فوق الذکر لحاظ نشود انتظار می‌رود...نگارنده در این نوشتار سعی دارد دو موضوع را مطرح سازد معانی و مقاهیم روشنفکری و نسبت آن با دین, و دوم, مقوله روشنفکری و تاثیر و تاثرات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی ;اما این دو مبحث بیشتر به خاستگاه روشنفکری در غرب, و جریان روشنفکری ایران (از آغاز دوره قاجار تا انقلاب اسلامی) اختصاص دارد .به‌زعم نگارنده کوشش برخی جناح‌های روشنفکری در ایران ماهیتی, ضد دینی, باستا...کتاب حاضر در پنج فصل و سه پیوست تدوین یافته است: 'فصل اول کلیاتی درباره تحقیق است که به بیان مسئله, اهمیت و ضرورت ارزش کار خانگی, هدف‌های تحقیق, پرسش‌های اساسی تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه می‌پردازد. فصل دوم مروری بر ادبیات مربوط به ارزش کار خانگی است و چند نمونه از کشورهایی که تلاش دربرآورد ارزش کار خانگی کرده‌اند در این فصل آورده شده است. فصل سوم مربوط به...نویسنده در این کتاب جنبش‌های زنان در غرب را با نظر به منشا بروز و زمینه تاریخی ظهور و تاثیرپذیری آنها از دیگر جنبش‌های دوران خود ـ از آغاز تا به امروز بررسی نموده است .وی بر آن است تا سیر این جنبش, افت و خیز و تعلیق‌هایش را به اجمال توصیف نموده تحول فمینیسم را از یک جنبش به یک نظریه اجتماعی متکثر نشان دهد .در نخستین بخش کتاب زمینه‌های ظهور هر یک از ادوار...

مجموعه حاضر مشتمل بر حکایت‌ها و داستان‌هایی است که طی آن, والدین به آموخته‌های خود از اعمال و رفتار و گفتار کودکان اشاره می‌کنند .این مطالب با گفتاری از اندیشمندان و بزرگان همراه است .عناوین برخی حکایات و داستان‌ها از این قرار است' :معنای واقعی عشق', 'مادر تو گم نمی‌شوی', 'درد بچه, درد پدر و مادر است', 'دردسر زندگی کردن با نگرش به گذشته', 'ساخت قلب', 'اگر...مولف در این کتاب((اشرافیت)) را به مثابه یک مقام تلقی کرده, سپس با اشاره به مقوله ثروت و قدرت, از نقش این دو در تاریخ اشرافیت سخن به میان آورده است .کتاب با این مباحث تدوین شده است :((مقام و سلسله مراتب)), ((خانواده و ثروت)), ((قدرت فرماندهی)), ((اشرافیت و دولت)) و ((مبارزه و ناکامی)) .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹۶۱ مقاله