آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله

این مجموعه مشتمل است بر هشت مقاله درباره انسان شناسی, مردم شناسی, جامعه‌شناسی به قلم نویسندگان ایرانی و خارجی که بین سال‌های 1351تا 1357در ماهنامه رودکی به چاپ رسیده است .عناوین مقالات بدین قرار است : 'انسان و فرهنگ صنعتی/ میخائیلوویچ, ترجمه چنگیز پهلوان', 'انسان و حیوان :شهر و کندو/ سوزان لنگر, ترجمه بابک قهرمان', 'زیست‌سنجی و جمعیت شناسی انسانی/ دکتر اصغ...

'نوشتار حاضر, تحلیلی نشانه شناختی و تاریخی درباره مقوله غربی اشیایی است که 'گم شده'... نامیده می شوند, مقوله گم شدن بیانگر مفهومی از اشیای مادی و (در معنایی emic ) اصطلاحات تبادل و رفتار است. این نکته منتج از این واقعیت است که تقریبا همه اشیا صرف نظر از کیفیت مادی شان قابلیت گنجیدن در این مقوله را دارند... این نوشتار تحقیقی تاریخی درباره ساختار اجتماعی غرب ب...مولف در این کتاب با اشاره به رویکردهای جامعه‌شناسان کلاسیک و تازه‌ترین پژوهش‌های جامعه‌شناسی کوشیده است به ده پرسش پاسخ گوید .به‌زعم وی, این پرسش‌ها از روزگاران کهن تا به امروز برای جامعه‌شناسان مطرح بوده و در آینده نیز همچنان مطرح خواهد بود .پرسش‌ها عبارت‌اند از :((جامعه‌شناسان چگونه جامعه را مطالعه می‌کنند)), ((معنای انسان بودن چیست)), ((چگونه جامعه به...

مجموعه حاضر مشتمل بر 7مقاله از 'حمید صنعت‌جو 'درباره تحلیل و ارزیابی نظریه‌های جامعه شناسی است .این نظریه‌ها عبارت‌اند از1 :ـ مکتب بیو ارگانیک در جامعه شناسی, 2ـ اندیشه گورویچ درباره اختلاط جامعه شناسی با فلسفه تاریخ, 3ـ نظریه تضاد رالف دارندرف, 4ـ نظریه نخبگان قدرت, 5ـ نقد و بررسی اجمالی اندیشه برتراند راسل درباره علوم اجتماعی, 6ـ جدایی فکری جامعه شناسی...این مجموعه مشتمل بر مقالاتی است با موضوعاتی همچون: انسان پدیده‌ای بس شگرف, تاریخ از نگاهی دیگر, آداب معاشرت, سرنوشت آدمی, فرهنگ ایران باستان از دیدگاه هگل, افسانه‌ها و اسطوره‌ها, انسان مدرن از اسطوره تا واقعیت, انسان آرمانی در اسطوره‌های کهن, آیین مانی, آیین مزدک, آیین مسیح, انسان کامل از دیدگاه اسلام, انسان کامل از نگاه مولانا, و انسان در آرزوی خوشبختی.

کتاب حاضر طی سه بخش اصلی ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .این کتاب هفتمین نوشتار از مجموعه 'علوم اجتماعی 'است که اساسا به تحلیل و تشریح روش‌های تحقیق کیفی جامعه‌شناسی اختصاص دارد .بخش نخست کتاب درباره فراگرد تحقیق است, در این بخش مولف نشان می‌دهد که چگونه جنبه‌های تحلیلی و عملی کار تحقیق همواره ایجاب می‌کند که برخی از قواعد روش جامعه‌ش...'برینگتن مور 'ـ متولد 1913ـ در این کتاب, با بررسی تطبیقی شش کشور بزرگ, نشان می‌دهد که انقلاب‌های بورژوایی (بریتانیا, فرانسه, آمریکا), ارتجاعی/ فاشیستی (آلمان و ژاپن قبل از جنگ دوم), و دهقانی/ کارگری (رژیم‌های کمونیستی) چگونه شکل گرفته‌اند و نقش وضعیت و طبقات اجتماعی در آنها چه بوده است .هدف نگارنده کتاب تبیین نقش‌های سیاسی متعددی است که طبقات بالای زمین‌...'زمینه جامعه‌شناسی 'که برای اولین بار در سال 1344انتشار یافت, ترکیبی است از آثار 'مایر فرانسیس نیم کوف 'دانشمند اجتماعی امریکایی روسی تبار و 'ویلیام آگ برن', جامعه‌شناس آمریکایی و نیز نگرش‌ها و اضافات 'امیرحسین آریان پور 'در جامعه‌شناسی .این کتاب در باب مبانی جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی عمومی ویژه جامعه شناسان و دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم گردیده...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله