آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله


مباحث این کتاب در شش فصل تدوین شده است .فصل اول و دوم شامل سنخ شناسی و تحول عقلانیت در شرق اسلامی و غرب جدید است .در فصل سوم و چهارم موضوع جامعه شناسی عقلانیت مطرح می‌شود .نگارنده خاطر نشان می‌کند ...' :آنچه ما از آن به عقلانیت جامعه شناختی تعبیر می‌کنیم حداقل دارای دو جنبه است ;یک جنبه آن به تحقیق و بازشناسی 'عقل جمعی 'در یک جامعه می‌پردازد که ما در این...نگارنده در این نوشتار ضمن عرضه تعاریفی از فرهنگ, چگونگی نقش, تاثیر و رابطه میان فرهنگ با موضوعات دیگری از جمله نژاد, جوامع مختلف انسانی و مکاتبات مردم شناسی را بررسی می‌نماید .مطالب کتاب در نه بخش سامان یافته که عبارت‌اند از :گروه, گروه‌های انسانی, نژاد و نژادگرایی ;ویژگی‌های جمعیتی ایران ;مقوله فرهنگ ;فرهنگ و مکاتب انسان شناسی ;آسیب پذیری فرهنگی از دید...کتاب حاضر طی چهار فصل درباره نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی است' .نظریه‌سازی یکی از مباحث مطرح در حوزه جامعه‌شناسی نظری است, که از دهه 1960تا دوران معاصر مورد توجه و علاقه جامعه‌شناسان اروپایی و آمریکایی بوده است .در این بین تلاش‌های جامعه‌شناسان اثبات‌گرا درخور توجه است .پیش فرض اصلی جامعه‌شناسان اثبات‌گرا این بوده است که نظریه‌ها در فرآیندهای تجربه و آزمایش...

این کتاب حاوی خلاصه و مقدماتی در علوم اجتماعی است که این مباحث را در بر دارد: 'مردم چه نیازی به یک دیگر دارند', 'مردم به چه نحو به یک دیگر مرتبطاند', 'مردم چه انتظاری از یک دیگر دارند', 'مردم به چه نحو از یک دیگر متمایز می شوند:. لایه بندی ها', 'مردم به چه نحو به یک دیگر شکل می‌دهند: جامعه پذیری و تمدن', 'مردم چه چیزی را باور دارند, می‌دانند و به آن می‌اندیش...کتاب حاضر ترجمه‌ای است از نوشته‌ی 'الکس کالینیکوس (1950)' استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک. در مقدمه می‌خوانیم: 'کالینوس بررسی خود را از روشنگری می‌آغازد, سپس به مونتیکو, آدام اسمیت و روشنگران اسکاتلندی, هگل, مارکس, توکویل, مستر, گوبینو, داروین, اسپنسر, کائوتسکی, نیچه, دورکم, وبر, زیمل, فروید, لوکاچ, گرامشی, هایدگر, کینز, هایک, پارمونر, مکتب فرانکفورت, لوی استر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله