آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله

در این کتاب عمده‌ترین مسائل اجتماعی ایران, همراه با علل و عوامل ایجاد کننده آن, برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی تشریح شده است .نگارنده در فصل نخست عوامل موثر بر طرح مسئله اجتماعی در دنیای معاصر (به ویژه تحولات معرفتی و اجتماعی) را برشمارده, سپس نحوه تبیین مسئله اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف, مانند :دیدگاه کارکردگرایی ساختی, دیدگاه مردم‌شناسی, دیدگاه راب...بخش نخست کتاب به بررسی مبانی جامعه شناسی معرفت و نیز پیشینه فکری و فلسفی این رشته اختصاص یافته است. در بخش دوم نظریه‌های اساسی جامعه شناسی معرفت معرفی و بررسی می‌شود. بخش سوم کوششی است در فراهم آوردن بسترهای نظری, فلسفی و معرفت شناختی و آشنایی مخاطب با مبانی ایرانی و اسلامی معرفت شناسی. بدین منظور این بخش از مبادی و معرفت شناسانه جامعه شناسی معرفت در فلسفه و...در نوشتار حاضر, مبانی, اصول و مفاهیم جامعه‌شناسی معرفت نظری در قالب این فصل‌ها بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است :شالوده‌های فرامکتبی علم جامعه شناختی (چیستی علم, اهداف علم, تخیل جامعه شناسی, اصول فرامکتبی) ;شالوده‌های فرامکتبی :نظریه‌های جامعه شناسی (اصول فرامکتبی جامعه شناسی, مفاهیم فرامکتبی و بنیادی تحلیل نظری, بازگشت به اصول جامعه شناسی, بازگشت به اصو...نگارنده در کتاب مباحثی را مطرح نموده که به اعتقاد وی مدخلی برای رشد و توسعه, نیز طرح بینش‌های تاثیرگذار بر مسائل توسعه است. وی در این کتاب, توسعه را مشروط به عواملی می‌داند که همواره عدم شناخت و استفاده صحیح از قابلیت‌ها و امکانات ملی این عوامل را ناکارآمد نموده است. جامعه و عوامل جامعه‌پذیری, جامعه گریزی, فرهنگ اجتماعی, طبقات اجتماعی, نگرش اندیشمندان درباره...در این مجموعه 13مقاله از نویسندگان مختلف خارجی درباره 'جامعه مدنی' درج گردیده که هر یک نگاه متفاوتی به این مفهوم دارند .در این کتاب, آمیزه‌ای از بحث‌های نظری و مطالعات موردی در کشورهایی همچون لهستان, مجارستان, چین, کشورهای آمریکای لاتین, و امپراتوری عثمانی ـ در مقام نماینده کشورهای اسلامی ـ درباره جنبه‌های نظری و عملی مختلف مفهوم جامعه مدنی مطرح شده, نشان...کتاب شامل مجموعه مباحثی است که در باب مبانی جامعه‌شناسی برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .نگارنده نخست با عنوان 'جامعه‌شناسی عمومی 'این مباحث را آورده است :موضوع و تعریف جامعه‌شناسی, هدف و شاخه‌های جامعه‌شناسی, جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی, جامعه‌شناسی شناخت, جامعه‌شناسی روستایی و جامعه سنجی ;سپس برخی مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی یعنی :گر...کتاب شامل مجموعه مطالبی در باب فرهنگ, جامعه و تاریخ است که پیش‌تر در قالب طرح تحقیقاتی و مقاله به چاپ رسیده است .نگارنده در این کتاب ضمن مروری بر نظریه‌های جامعه‌شناسی به تحلیل و تبیین برخی مباحث اجتماعی ـ خصوصا مسائل ایران ـ اهتمام می‌کند .عناوین برخی از موضوعات کتاب بدین قرار است : 'فرجام جدال در جامعه‌شناسی خرد و کلان', 'ساختار طبقاتی ایران بین دو انقل...

مطالب مطرح شده در این کتاب به طور خلاصه این موضوعات را شامل می‌شود: 'اول, قبول این که جامعه ما عقب افتاده است به این معنی که در آن جهل و ظلم و فقر وجود دارد. دوم, پذیرش این که اکثر افراد جامعه ما از نظر روانی آسیب دیده‌اند و خلقیات و عقب‌ماندگی‌هایمان معلول آن است. سوم این که این آسیب‌دیدگی خود علتی دارد. چهارم, این که این آسیب‌دیدگی خوشبختانه علاج پذیر است....

کتاب حاضر, دفتر اول از یک مجموعه‌ی هشت جلدی است که ابتدا اطلاعاتی در خصوص جغرافیای شهرستان 'میبد' سپس این مباحث در آن مطرح شده است: فناوری حفر قنات, شیوه‌ی حفر قنات (روند حفر قنات, و مشکلات حفاری و راه‌کارهای رفع آن), نظام‌های سنتی سنجش زمان, مدیریت توزیع و تقسیم, مدیریت حفاظت و نگه‌داری, نقش قنات در معماری سنتی, و نقش قنات در ریخت‌شناسی بافت سنتی میبد.

نوشتار حاضر, حاصل گفت و گویی است با((پی تیریم الکساندرویچ سوروکین)) که طی آن پندارهای افراط و تفریط گونه درباره انحطاط تمدن غرب ارزیابی شده است . وی در این گفت و گو از مسئله رهبری مدنی و انتقال کانون رهبری از باختر زمین سخن می‌گوید و پایان عصر انحصار فرهنگی غرب و نارسایی نظریه مردانی چون ((مارکس)), ((فروید)) و ((پاولف)) را در تحلیل جامعه بشری و شخصیت انسان...در این کتاب اندیشه‌های اخیر 'یورگن هابرماس '(1929ـ) در باب خرد, عدالت و نوگرایی بررسی و تحلیل شده است .نگارنده در این کتاب, ضمن تایید دیدگاه‌های 'هابرماس 'خاطر نشان می‌کند' :بی تردید خواننده خیلی زود حس خواهد کرد که بررسی من از عقاید هابرماس هوادارانه است .این امر تا حدی ناشی از این واقعیت است که من با برخی از مواضع هابرماس موافقم ;اما تا حدی هم ناشی از...'ایو میشو '(استاد فلسفه دانشگاه سوربن فرانسه) مفهوم خشونت را در پنج بخش کتاب بررسی کرده خاطر نشان می‌کند' :موضوع این کتاب خشونت است, در شکل امروزینش و در شکلی که احتمالا طی سال‌های آتی به خود خواهد گرفت .نگاه آن متوجه زمان حال است و گذشته را فقط تا آنجا در نظر می‌گیرد که تفاوت‌های آن را با زمان حال نشان دهد . تعریفی که از خشونت در اینجا به کار رفته بسیار س...در کتاب حاضر, پس از نگاهی به مفاهیم و روش‌ها, پیشینه‌ای از جریان‌های نظری انسان شناسی برای خواننده ترسیم می‌شود و چهار عامل اساسی نظام‌های اجتماعی, یعنی خویشاوندی, اقتصاد, سیاست و دین از منظر انسان‌شناسی بررسی و ارزیابی می‌گردد .بدین ترتیب, این کتاب با هدف بیان روش‌های تحقیق در انسان‌شناسی و چگونگی درک پدیده‌های اجتماعی ـ فرهنگی برای درس 'مبانی انسان‌شناس...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله