آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله

مطالعه جامعه و نظام‌های اجتماعی در سطوح, خرد, کلان و جهانی با ویژگی((ایستا)) یا((پویا)) بودن, هدف اصلی نویسنده در تالیف این کتاب است که براساس آن, طبقات اجتماعی ـ کارکرد و وظایف خاص انسان در نقش‌های ساختی جامعه در طول تاریخ, بررسی می‌شود .مباحث کتاب با این عناوین سامان یافته است :((معرفت واقع‌گرایی و معرفت اسطوره‌ای)), ((جدل‌شناسی و وحدت وجودشناسی)), ((تا...در این کتاب تاریخ اندیشه‌ها و آرای انسان شناسی و مردم شناسی بیان و تبیین شده است. عناوین مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'تاریخ اجمالی انسان شناسی', 'پژوهش‌های انسان شناسی', 'انسان زیستی و جسمانی', 'حوزه‌های مختلف انسان شناسی', 'دیدگاه‌ها و گرایش‌ها', 'مفاهیم فرد, جامعه و فرهنگ', 'انسان شناسی معاصر', 'اصول و موضوع شناسی', 'چکیده تاریخ اندیشه‌های انسان شناسی', 'انسا...در این کتاب سیر تحول و تراکم تاریخی و جغرافیایی آرای جامعه شناسی بررسی شده است. به دیگر سخن نویسنده 'هاینس ماس' در این کتاب رئوس نظریات جامعه شناسی و تغییرات آن را در قالب زمان و مکان دسته بندی کرده بر آن است تصویری جامع از تحولات نظری این حوزه علمی به دست دهد. کتاب این مباحث را شامل می شود: 'گسترش نظریه اجتماعی تا اوایل جنگ جهانی اول', 'جامعه شناسی در دوره...کتاب حاضر به شرح روابط دیر پای دو حوزه معرفتی یعنی تاریخ و جامعه شناسی اختصاص دارد .نگارنده در چهار فصل ابتدایی کتاب, کوشش کرده تا رابطه بین تاریخ و جامعه شناسی, وجوه مشترک آن دو را از لحاظ روش‌هایی که به کار گرفته می‌شود, و نیز مفاهیم و مسائل عمده تاریخ و جامعه شناسی, بررسی کند .وی در فصل پنجم دو مدل نظری در تفسیر تاریخ (یعنی مدل مارکسی و مدل اسپنسری) را...در این کتاب, دیدگاه‌ها و نظریات تالکوت پارسونز ( 1902ـ 1979) جامعه‌شناس آمریکایی طی 6فصل بیان شده است .نگارنده در فصل نخست با عنوان مقدمه, آرا و اندیشه‌های پارسونز را در تحول مفاهیم و حوزه‌های نظری جامعه‌شناسی بررسی می‌کند .سپس در فصل دوم و سوم, سه مرحله از نظریه پارسونز را برشمارده, شرحی از زندگانی نامبرده به دست می‌دهد .سه فصل بعدی, شرح مفصلی است از مرا...

'تجربه‌گرایی در جامعه‌شناسی 'کتابی است که در نقد روش‌های تجربی و کمی در جامعه‌شناسی معاصر به رشته تحریر درآمده است .تجربه‌گرایی یکی از روش‌های شناخت در علم اجتماعی ـ جامعه‌شناسی ـ است که نگارنده در تحلیل نهایی خویش چنین از آن یاد کرده است' .از روش‌های جامعه‌شناختی موجود [یعنی تجربه‌گرایی] قوانین علمی به دست نمی‌آید, در واقع نمی‌تواند هم به دست آید .علم ا...

مقاله‌های این کتاب, حاصل همایشی است که یک سال پس از مرگ 'کارل ریموند پوپر' ( 1902ـ 1994) به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب 'جامعه باز 'برگزار شد .برخی از مقاله‌ها در معرفی کتاب و نویسنده آن هستند .در برخی دیگر از مقالات, نظرات پوپر, نقد و تفسیر شده است و در برخی دیگر نیز کاربرد نظرات او برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی جهان امروز و میزان 'امروزی بودن 'آنها...هدف نگارنده در این کتاب بررسی تطبیقی رویکردهای محافظه‌کارانه و دموکراتیک به جامعه توده‌وار است که بر این اساس نظریه‌پردازی‌هایی که در حیطه اجتماعی و روان‌شناسی است و بخشی از اندیشه اجتماعی غرب را تشکیل می‌دهد تحلیل شده است. در رویکرد محافظه‌کارانه نظریه اندیشمندانی چون 'دومتر', 'بونالد', 'پارتو', 'اشپنگلر', 'گوستاولویون', 'اورتگایی گاست' و در رویکرد دموکراتی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله