آفتاب

دین شناسی تطبیقی و سایر ادیان

دین شناسی تطبیقی و سایر ادیان

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

کتاب در سه فصل به معرفی دین مسیح اختصاص دارد .در فصل نخست, کتاب مقدس دین مسیح, همچنین شخصیت عیسی مسیح از منظر چهار انجیل معرفی شده است .در فصل دوم به عقاید مشترک کلیساها درباره ظهور دین مسیح, تثلیث, باز خرید گناهان و نجات انسان اشاره می‌شود .در فصل پایانی اطلاعاتی درباره کلیساهای مسیحیت (کلیسای کاتولیک, کلیسای شرق و کلیسای پروتستات) فراهم آمده, روابط دین مسی...کتاب حاضر در بر گیرنده تحقیقی است در خصوص مورخان و نویسندگان در جهان باستان که درباره زرتشت, اوستا, دین زرتشت و سایر ادیان و مذاهب ایرانی مطالبی نگاشته‌اند .بدین صورت که ابتدا اهم مطالب هر نویسنده نقل قول می‌شود ;سپس آن مطالب نقد و بررسی می‌گردد .در این کتاب, نخست تفسیر و توجیه دانشمندانی آمده که کوشش کرده‌اند همه روایات را منطبق با دین زرتشت دانسته و قبول...در این کتاب برخی ویژگی‌ها و جایگاه زنان در اساطیر ایران زمین و بین‌النهرین بررسی و مقایسه شده است .نگارنده در فصل نخست ضمن به دست دادن تعریفی از اسطوره, و فرق آن با افسانه, چهره زن ایرانی را در اساطیری نظیر :ایزدان, امشاسپندان, دیوان و دروجان نشان می‌دهد و در ادامه به مقام زن در اوستا و کیش مانوی اشاره کرده, سپس چهره زن در شاهنامه را شرح می‌دهد .فصل دوم م...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله