آفتاب

تاریخ کلیسای مسیحی

تاریخ کلیسای مسیحی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۵ مقاله

'اصلاحات 'نامی است که به دوره پاره پاره شدن جامعه مسیحیت اطلاق می‌شود. در این دوره اگرچه کلیسای کاتولیک به حضور خود ادامه می‌دهد, اما افرادی معروف به پروتستان که خواهان اصلاح کردن سازمان موجود کلیسا بودند راه‌های جداگانه‌ای در پیش گرفتند .در کتاب, نویسنده ضمن تشریح موقعیت اروپا در هنگام اصلاحات, برخی آرا و دیدگاه‌های 'مارتین لوتر 'مصلح بزرگ اروپایی را بح...در این نوشتار, ضمن معرفی اجمالی((مارتین لوتر)) آثار و اندیشه‌های نامبرده نقد و بررسی می‌شود .((مارتین لوتر)) در نوامبر 1483م در شهر((آیسلبن)) ایالت ساکسونی زاده شد .وی با بینش عمیق مذهبی درصدد اصلاح کلیسا برآمد . ((لوتر)) با پیوستن به فرقه راهبان آوگوستینویسی ـ که مخالف تعلیمات کلیسای وقت بود ـ عملا تعلیمات کلیسا را به باد انتقاد گرفت و عمل فروش((آموزش)) ا...

نویسنده در کتاب اندیشه‌های نهضت اصلاح دینی در اروپا را معرفی و بررسی می‌کند. 'وی در این کتاب سخن را با معرفی نهضت اصلاح دینی و شاخه‌های آن و توضیح درباره وضعیت دین در پایان قرون وسطی آغاز کرده و سپس به بررسی نقش دو جریان فکری مهم اومانیسم و حکمت مدرسی در این نهضت پرداخته است' .معرفی چهره‌های اصلی و کلیدی اصلاحگران و مرور بر اندیشه‌های اساسی آنان (اهمیت ا...نگارنده در این کتاب ابتدا نهضت اصلاح دینی و شاخه‌های آن را معرفی کرده و سپس وضعیت دین در پایان قرون وسطی را بررسی نموده است .وی در ادامه نقش دو جریان فکری اومانیسم و حکمت مدرسی در این نهضت را تحلیل می‌کند . معرفی چهره‌های اصلی و کلیدی اصلاح‌گران و مرور اندیشه‌های آنان از دیگر موضوعات کتاب است .عناوین بعدی کتاب عبارت‌اند از' :آموزه آمرزیدگی به وسیله ایمان'...این کتاب به مطالعه‌ی مسیحیت در سه دوره‌ی 'پاگانیسم (شرک) و کاسمولوژیسم یونانی ـ دومی'، 'تئیسم (خدامداری) و تئولوژیسم مسیحی' و 'اومانیسم (بشر انگاری) و فرهنگ دنیوی جدید غرب' اختصاص دارد که در آن تاریخ تحولات کلیسای مسیح در ادوار تاریخی بررسی می‌شود. در کتاب آمده است: 'دوران یونانی ـ رومی که در آن تفکر حصولی و منطقی متافیزیک و فلسفی غالب است.... در این دوره، ب...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۵ مقاله