آفتاب

تاریخ و جغرافیای مسیحیت

تاریخ و جغرافیای مسیحیت

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

در این کتاب مباحثی درباره دین مسیح به زبان دانمارکی چاپ شده است .برخی مباحث کتاب مقایسه‌ای است میان آیین اسلام و مسیحیت .کتاب حاضر در پنج فصل تدوین یافته است .در فصل نخست مقولات و جنبه‌های مختلفی از دین مسیحیت تعریف شده که عبارت‌اند از :عیسی (ع), رسولان, کتاب مقدس, کلیسا, فرقه‌ها, آیین‌های هفت‌گانه و علم الهیات .در فصل دوم علل و عوامل درونی و بیرونی ایجاد تحول در مسیحیت ارزیابی شده است .در فصل سوم شالوده فرهنگ مسیحی و نقش و تاثیر دانش نوین بر آن بحث و بررسی شده و فصل چهارم...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله