آفتاب

پیایندهای مسیحیت

پیایندهای مسیحیت

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

این کتاب حاوی راه‌کارها و تمریناتی است به منظور شناخت خویشتن, برطرف کردن اشکالات و نقطه ضعف‌ها, شناخت الگوهای عشق و محبت, اصلاح محرک‌های عاطفی و عقلانی, نجات از ناامیدی و شرم و گناه و ترس, کسب معنویات و نظایر آن.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله