آفتاب

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۶۱ مقاله
این کتاب راهنما, شامل نکته‌ها و شیوه‌هایی است که طی آن چگونگی تهیه و تدوین طرح پژوهشی در کتاب رسانی و انواع اطلاع‌رسانی ـ با این مختصات ـ تشریح شده است. 'طرح پژوهش', 'ساختار و عناصر گزارش پژوهش', 'سیاهه‌های وارسی جهت ارزشیابی طرح پژوهش' و 'تمرین طرح پژوهش'.مترجم در مقدمه کتاب خاطر نشان می‌کند' نوآوری‌های فنی و فلسفی و نه براساس قالب‌های سنتی تدوین شده است و یک چارچوب گسترده از حرفه کتابداری را ارائه می‌دهد .تحلیل گران بزرگ این کتاب, با واقع‌گرایی یعنی با تاکید بر روابط علت و معلولی, ما را با مسائل زیر آشنا می‌سازند : 1ـ در نواحی مختلف جغرافیایی, عوامل طبیعی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, سیاسی, دینی, قانون‌گذار...در نوشتار حاضر, نخست مخاطبان با لوازم و تجهیزات کتابخانه و نحوه خرید آنها آشنا می‌شوند ;سپس وضعیت ادبیات کودکان در دوره‌های مختلف تاریخ ایران و وظایف یک کتابدار تشریح می‌شود .در پی آن, مولف روش‌های مجموعه‌سازی و فهرست نویسی کتاب‌ها و روش‌های جذب دانش‌آموزان به کتابخانه را به تفصیل شرح می‌دهد .در صفحات پایانی کتاب, فهرست مجلات, فهرست ناشران کودک و نوجوان,...

یادنامه حاضر برای بزرگداشت دکتر علی مزینانی (1338 ـ 1383) ـ از استادان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ـ به طبع رسیده است, بخشی از آن به مطالبی در باب زندگی و سوابق علمی و کاری نامبرده اختصاص دارد؛ در بخشی نیز مقالاتی ذیل دو مبحث فراهم آمده است. مبحث نخست که 'مطالعات ایران و اسلام' عنوان گرفته مشتمل بر مقالاتی از این قبیل است: 'درآمدی بر نظام دینی گاهان/ محمدرضا...

کتاب حاضر به منظور آشنا کردن خواننده با کتابخانه و نقش حیاتی آن در آموزش, نیز مفهوم علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تدوین شده است .این کتاب متشکل از دو بخش است :نویسنده در بخش نخست تحت عنوان((سیری در زمان)) زمینه کلی علوم دانش‌شناسی را به دست می‌دهد و مباحثی چون((کتابداری :دانش‌شناسی)), ((کتابخانه :اجتماع)), ((آموزش, پژوهش, کتابداری و دانش‌شناسی)) و ((انفجار...

در فصل اول و دوم کتاب مطالبی در باب جوامع اطلاع‌گرا و ویژگی‌های آن, کاربران اطلاعات و سیر رشد و تحول کتابخانه‌ها, و انواع منابع اطلاعاتی آورده شده است .در فصل سوم, کتاب و اجزای آن, انواع کتابخانه‌ها, شیوه‌های تنظیم و بازیابی اطلاعات اختصاص یافته است .اهداف, و ویژگی‌های نظام‌های رده‌بندی و انواع متداول آن در فصل پنجم توضیح داده شده و در فصل ششم انواع مناب...

در این مجلد از مجموعه فرصت حضور, مقالاتی از سال 1350 تا 1381 درباره موضوعات عام کتابداری درج شده است. بخش اول کتاب شامل نامه‌هایی است از نگارنده درباره گزارش سفر به کنفرانس 'پیشرفت‌های اخیر در کتابداری مترقی' که تحت نظر یونسکو د لیورپول برگزار شده است. عناوین مقالات که در بخش دوم به طبع رسیده عبارت است از: 'دیویی هجدهم: پیش بررسی و گزارشی به اهل حرفه', 'کتاب...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۶۱ مقاله