آفتاب

اخلاق (فلسفه اخلاقی)

اخلاق (فلسفه اخلاقی)

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۵ مقاله

((برتراند راسل)) در این کتاب, طی دو بخش کلی ناخشنودی)) و ((موجبات خوشبختی)) به موضوع تصحیح شناخت انسان و به کارگیری درست ذهن به صورت‌های کاربردی اشاره می‌کند .راسل خوشبخت نبودن را بیشتر ناشی از برداشت اشتباه از عالم هستی می‌داند .او در اثر حاضر بر آن است ریشه‌های خوشبختی و ناخشنودی را بررسی کرده این نتایج را به دست دهد :((خوشبختی زیبنده شخصیتی است که به خ...

این نوشتار مشتمل بر پاره‌ای آداب, سنن و اخلاق اسلامی و برخی اعتقادات شیعه است که با ذکر احادیث و روایات تدوین گردیده است. در بخش دوم تحت عنوان 'الوجیزه', ولادت و وفات معصومین, ولادت امام زمان, علایم و وقت ظهور, نیز مدت خلافت و قضایای بعد از ظهور امام زمان (عج) بازگو شده است.این کتاب ترجمه و تصحیح تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق‌؛ تالیف 'ابن مسکویه' است که مترجم با توجه به اصل کتاب, موضوع آن را در هفت موضوع یا مقاله طبقه‌بندی نموده است: مقدمات و مبانی علم اخلاق, خلق و خوی و تهذیب آن, فرق میان خیر و سعادت, فضایل غیر حقیقی و حقیقی, محبت و صداقت, سلامت نفس و حفظ آن, و رد سلامت نفس. مترجم ضمن ترجمه به تصحیح متون عربی پرداخته و برخی نس...چگونگی راه و رسم زندگی و در پی آن دستیابی به خوشبختی, مقوله‌ای است که در این نوشتار با این مباحث تشریح می‌شود :((نکته‌هایی درباره محکم کردن زیربنای زندگی)), ((جدی گرفتن زندگی)), ((برنامه‌ریزی)), ((پیروی از اصول عقلی)), ((تقویت روح و روان)), ((پذیرفتن مسئولیت)), ((تربیت فرزندان)), ((بهره‌گیری از توانایی‌های فکری)), ((تجربه از سختی‌ها و مشکلات)) و مباحثی از...مولف در این کتاب, علاوه بر تشریح مفهوم 'خوب 'و ویژگی‌های آن نقش این مفهوم را در رفتار, کردار, گفتار و گزینش انسان‌ها, خاطر نشان می‌کند . وی همچنین درباره انواع 'خوب 'و پی آمدهای هر نوع توضیح می‌دهد' .خوب غریزی', 'خوب حقیقی', 'ویژگی‌های پیام رهنمای خوب حقیقی', 'خوب ذاتی و خوب ابزاری', 'رابطه عقل با خوب حقیقی 'و 'خوب و زیبا 'از دیگر موضوعات این کتاب است .مطالب این کتاب در سه بخش سامان یافته است با مفهوم علم و فلسفه, ابعاد مختلف علم و فلسفه, تحول تاریخی علم و فلسفه و ارتباط این دو با یکدیگر آشنا می‌شوند .در بخش دوم, ارتباط میان دانش‌های مختلف از زوایای مختلف تبیین می‌شود .بخش پایانی نیز شرحی است بر ارتباط اخلاق با عرفان, فقه, علوم تربیتی و روان‌شناسی .در این نوشتار با استناد به آیات قرآن, احادیث و روایات, رهنمودهایی برای بازگشت به خویشتن و خودسازی فراهم آمده, همچنین روش‌های مختلف تربیتی بررسی و تبیین شده است' .انسان‌شناسی', 'خودسازی یا تحول درونی', 'خودیابی یا بازگشت به خویش', 'فعل اخلاقی', 'گرایش دینی و رویکردهای اخلاقی', 'حوزه‌های تربیت روح و روان', 'آسیب‌ها 'و 'شیوه‌های تربیت 'عناوین برخی از فصل‌های...در این کتاب, جملات کوتاهی درباره راه و رسم زندگی به طبع رسیده است, برای نمونه: ((تمامی کردار شما ناشی از افکارتان است)), ((بخشش همان دریافت کردن است)), ((حقیقت زندگی در سکوت با ما سخن می‌گوید)) و ((زیستن خود بخشی از فرایند مرگ است)) .در این کتاب برخی مفاهیم اخلاقی مانند التزام, و نیک و بد تجزیه و تحلیل شده و شرحی نیز از اصول اخلاقی و نظریه‌ها به دست داده شده است .مطالب کتاب با این عناوین سامان یافته است :((اخلاق چیست)), ((نسبیت اخلاقی)), ((عینیت گرایی)), ((خودپرستی, سودجویی و ایثار)), ((غایت‌نگری)), ((سیستم‌های کانتی و وظیفه‌شناختی)), ((سیستم‌های اخلاقی مبتنی بر فضیلت)), ((مسئله ارزش...'در راستای هدف 'حاوی نصایح, توصیه‌ها و سخنان کوتاهی درباره خودسازی است که نمونه‌هایی از آن بدین قرار است' :شکست, تصور و برداشت دیگران است که به شما تحمیل شده است', 'شاید یکی از ویژگی‌های برجسته آدم‌های سالم, شوخ طبعی آمیخته با صمیمیت است 'و 'تحول درونی و رشد جسمانی اهمیتی همسان دارند .'نگارنده در کتاب با طرح پیوند یا عدم پیوند دین و اخلاق و ذکر دیدگاه‌های مربوط به هر یک, شش نظریه را در باب ارتباط دین و اخلاق بررسی می‌کند. وی می‌گوید: ' شاید این تلقی, واقع گرایانه باشد که اصطلاح 'دین' و 'اخلاق' دارای معنای واحدی که مورد قبول همه باشند, نیستند, بلکه پدیدارهای متعدد فراوانی تحت عنوان 'دین' و 'اخلاق' گرد می‌آیند... در تمامی اقوالی که در باب ار...در نوشتار حاضر, نخست از آرای((ژان پیاژه)) و ((لارنس کالبرگ)) در زمینه((تحول اخلاقی)) سخن به میان آمده, سپس به دلایل فلسفی و روش شناختی آن اشاره شده است . شرح و تبیین فرایندهای یادگیری و فرضیه‌های نظریه‌پردازان شناختی ـ اجتماعی, آخرین مقوله کتاب است .نویسنده در این کتاب در باب نظریه 'توصیه‌گرایی' در قلمرو فلسفه اخلاق بحث نموده است. مباحث کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است: زبان توصیه‌گر؛ جمله‌های امری و منطق‌؛ استنتاج‌؛ انتخاب بر اساس اصل‌؛ طبیعت‌گرایی‌؛ معنا و معیار؛ توصیف و ارزشگذاری‌؛ تحسین و انتخاب‌؛ خوب در بافت‌های اخلاقی‌؛ 'باید' و 'صحیح'؛ باید و جمله‌های امری‌؛ یک الگوی تحلیلی. نوشته حاضر ترجمه ک...

'سپیده دمان 'کتابی است که فردریش ویلهلم نیچه ( 1833ـ 1900) در سن 37 سالگی آن را به رشته تحریر درآورد .این کتاب که محصول دوره دوم آفرینش فلسفی نیچه است مباحث آن پیرامون دو مسئله روان‌شناختی تدوین شده است : نخست مسئله 'هراس 'و دوم 'قدرت .'وی در این کتاب با تاسی از 'شوپنهاور', 'سورن کرکه گور 'و 'داروین 'مباحثی در خصوص اراده, تکامل هستی و رد مسیحیت رسمی بازگو...هدف از نگارش این کتاب رسیدن به این مسئله است که اخلاق سنتی هم چنان باید به مقابله با سه چالش مهم یعنی محیط زیست گرایی, فمنیزم و چند فرهنگ گرایی برود . در پیش گفتار کتاب حاضر در مورد اخلاق سنتی, مسئله نسبی گرایی, مساله عقلانیت, خودگرایی اخلاقی فردی, خودگرایی اخلاقی کلی و ارزیابی اخلاق بدیل توضیحاتی داده شده است و در قسمت‌های بعد در مورد سه چالش مذکور بحث و...مباحث اصلی کتاب عبارت‌اند از گونه که هست)), ((خودشناسی و خود فریبی)), ((زندگی, مرگ و پس از آن)), ((هدف و معنی زندگی)), ((اهمیت تفسیر)), ((عشق)), ((جستجو و حالت ذهن در آن)), ((ریاضت)) و مطالبی از این قبیل .مولف در این کتاب به روش علمی و با استفاده از قیاس میان فرآیندهای فیزیولوژیک و معنوی, بر آن است نشان دهد در دنیای کنونی, خلائ معنویت زندگی بشر را دچار مخاطره ساخته از همین رو, توجه به معنویات ضرورتی اجتناب ناپذیر است .وی مخاطبان را به ایجاد دگرگونی اساسی در طرز فکر خود نسبت به معنویت واقعی دعوت می‌نماید تا از محدودیت‌های معنوی سنتی خارج شوند .مولف شناخت عقل...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۵ مقاله