آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله

جلد دوم از شرح فارسی 'المنطق' تالیف 'محمدرضا مظفر' شامل باب چهارم و پنجم تصدیقات است. در این باب‌ها قضایا و احکام آن, نیز مباحث حجت و استدلال ـ با ذکر مثال ـ شرح و تبیین شده است.در جلد سوم از این کتاب شرح 'صناعات خمس' به زبان فارسی ـ همراه با مثال ـ فراهم آمده است. بر این اساس, مباحث کتاب عبارت‌اند از: برهان, جدل, خطابه, شعر, و مغالطه.

نوشتار حاضر, شرحی است بر 'حاشیه ملا عبدالله بن الحسین شاه‌آبادی یزدی ( 1015ـق) .'این کتاب که در باب منطق تدوین شده از جمله کتاب‌های درسی حوزه علمیه محسوب می‌شود .در کتاب حاضر, شارح (نادر حسین عبداللهی) ضمن ارائه توضیحات مختصر, موضوعات کتاب را دسته‌بندی نموده, افزون برآن در پاره‌ای موارد, سوال‌هایی مرتبط با موضوع مطرح کرده است .

این کتاب شامل مباحثی فلسفی درباره موضوعاتی است که در منطق از آن‌ها بحث می‌شود؛ برای مثال اگر در منطق با استفاده از شیوه‌هایی, اعتبار یک استدلال را بررسی می‌کنیم, در فلسفه منطق این بحث مطرح می‌شود که چه چیز را بررسی می‌کنیم و اساسا معتبر بودن یک استدلال به چه معناست. به تصریح نویسنده: 'در این کتاب اهتمام به فلسفه منطق است نه تاریخ منطق‌؛ اما راهبرد من به گونه...در این کتاب ضمن بررسی آرا و افکار ارسطو و منطقیان اسلامی, وجوه اشتراک و امتیاز هر یک نشان داده شده است .عناوین مباحث کتاب بدین قرار است : 'تحلیل و تقسیم قضیه از نظر ارسطو و تحول آن در اسلام', 'تقسیم به اعتبار کمیت موضوع', 'تقسیم قضیه به اعتبار محمول', 'بررسی اقسام قضیه به اعتبار بیان کمیت و کیفیت', 'حمل و اقسام مختلف آن از نظر ارسطو و تحول آن در اسلام', '...

مولف در این نوشتار ضمن بررسی پیش فرض‌های معرفت شناختی 'تعریف 'و تبیین مفهوم آن به نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف در باب 'تعریف 'برآمده, انواع مختلف 'تعریف 'را شرح داده است .افزون بر آن, توضیح می‌دهد که تعاریف باید مطالق با چه معیارهایی باشند و چه نوع معرفتی را از رهگذر تعاریف می‌توان کسب کرد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله