آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله
این کتاب 'شرح تهذیب المنطق' علامه مسعودبن‌عمر تفتازانی که مولف (علامه مدرس حاج ملامحمدباقر مدرس‌کردستانی) آن را به صورت تقریر با موضوعاتی از این دست فراهم آمده است: تصورات, اقسام دلالت, کلیات خمس, تصدیقات, قضایا, اقسام قضایا, مرکبات, اقسام شرطیه, تناقض, قیاس, استقرائ و تمثیل.کتاب حاضر به زبان عربی, براساس مبانی و اصول فلسفه تحلیل منطقی قرن بیستم نگاشته شده است .نویسنده در این اثر, مفاهیم و قواعد بنیادی منطق ارسطویی را نقد و بررسی کرده است .بدین سان مباحث اصلی کتاب در واقع 'منطق فلسفه تحلیلی 'است .

موضوع این کتاب به زبان عربی علم 'منطق' است که در یک مقدمه و سه فصل تدوین یافته است‌؛ مقدمه شامل نیاز به منطق و تعریف و حدود, و جزئ اول دربر گیرنده‌ی این مباحث است: تعریف انواع علم و تصور و تصدیق, مبحث الفاظ و دلالت و انواع آن, کلی و جزئی و مفهوم و مصداق و کلیات خمس و موضوع 'تعریف' و اقسام و شروط آن, در جزئ دوم کتاب این مباحث آمده است: قضیه و اقسام آن, مباحث...

این کتاب آموزشی حاوی درس‌هایی است در باب علم منطق که به زبان عربی و با موضوعاتی از این دست تدوین شده است :تصور و تصدیق, ترادف و تباین, تقسیمات عرضی, تناقص, عکس, اقسام قیاس, و صناعات خمس .موضوع کتاب علم منطق به روش و شیوه جدید است که به زبان عربی نگارش یافته است. مولف ضمن مقدمه‌ای درباره‌ی علم و انواع آن این مباحث را مطرح می‌کند: 'الفاظ', 'مفهوم و نسب اربعه و کلیات خمس', 'تعریف و معرف و معرف', 'قضایا و احکام نسبت میان آن‌ها', 'حجت و اقسام قیاس و اشکال اربعه, استقرار و تمثیل' و 'صناعات خمس'.

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از دو رساله منطقی و فلسفی دوران قدیم: گرساله ایسا غوجی' تالیف فرفوریوس صوری از شارحان آثار ارسطو, از مریدان و اصحاب خاص فلوطین, و رساله 'مقولات' ارسطو (نخستین رساله‌ی ارغنون).'اساس الاقتباس 'اثر 'خواجه نصیرالدین طوسی '( 597ـ 672ق) کتابی است که در فن منطق صوری و آیین اندیشیدن تحریر شده است .در کتاب حاضر, 'مصطفی بروجردی 'با استناد به متن چاپ شده مدرس رضوی, به تصحیح آن اهتمام کرده است .وی علاوه بر آن نثر 'خواجه نصیر 'را به نثر فارسی امروزی تغییر داده, همچنین مطالبی را که پشت سرهم و بدون فاصله بوده, در صورت لزوم با شماره‌گذاری یا...

این کتاب شامل مباحثی در زمینه منطق قدیم است که براساس کتاب((المنطق مرحوم محمدرضا مظفر)) با موضوعاتی از این دست نگراش یافته است :((مباحث الفاظ(دلالت و تقسیمات الفاظ))), ((مباحث کلی(کلی و جزیی, مفهوم و مصداق, کلیات خمس))), ((تعریف و تقسیم)), ((قضایا و احکام آن)), ((احکام قضایا(تناقض, عکس))), ((حجت و هیات تالیف آن(قیاس, استقرائ, تمثیل))) و ((صناعات خمس(صناعت...'تذهیب المرام 'به ترجمه فارسی 'تذهیب الکلام 'تفتازانی است که در آن دلایل و حجج عقلی, همراه با شواهدی از قرآن در باب این موضوعات اقامه می‌شود' :مقدمات علم', 'امور عامه', 'ذکر اعراض', 'جواهر', 'الهیات ' و 'سمعیات .'

کتاب, ترجمه و توضیح 'المنطق 'است که باب پنجم و ششم را شامل می‌شود. باب پنجم در 'حجت و کیفیت تالیف آن با مباحث استدلال 'است که در آن انواع قیاس, استقرا و تمثیل ـ با ذکر شواهد, مثال‌ها و تمرین‌هایی ـ شرح و تبیین می‌شود .باب ششم مربوط به 'صناعات خمس 'است که در آن هر یک از این صناعات به تفصیل شرح و بررسی می‌گردد :صناعت برهان, صناعت جدل یا آداب مناظره, صناعت خ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله