آفتاب

روانشناسی

روانشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۱۲۹ مقاله


در این کتاب دیدگاه‌های 'زیگموند فروید' درباره ذهن و کارکردش, فنون روان شناسی, دنیای درون و نظایر آن به زبان انگلیسی مطرح گردیده است.در این مجموعه, بال‌ غ بر 15000واژه و اصطلاح علم روان‌شناسی به ترتیب الفبای انگلیسی تدوین شده است .ذیل هر مدخل توضیحات مختصر, نیز ارجاعات, اختصارات, اصطلاحات فرعی و تصویر مربوط به واژه به طبع رسیده است .در صفحات آغازین کتاب به اختصار از روش تدوین, نویسندگان, و نحوه استفاده از کتاب سخن رفته و در صفحات پایانی ده نمایه از جمله نمایه سمبل‌ها, اسامی, الفبای لات...

مجموعه حاضر برگردانی است از کتاب 'learning Adventuves Expeiencing posychology active'تالیف 'گری جی.برانیگان 'که در سال 2000توسط انتشارات پریتیس هال نیوجرسی چاپ شده است .مطالب کتاب شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های روان شناختی است که هم کاربرد خاص برای استادان و دانشجویان روان شناسی دارد و هم کاربرد عام برای اشخاصی که می‌خواهند خود و دیگران را بهتر بشناسند .نو...در کتاب حاضر ضمن به دست دادن مثال‌ها و نمونه‌های واقعی, دلایل به وجود آمدن انواع مشکلات روانی تشریح می‌شود ;سپس رهنمودهایی برای مواجهه با آن ذکر می‌گردد . مشکلات روانی مورد بحث در کتاب عبارت‌اند از' :فراموش کردن نام‌های خاص', 'فراموش کردن کلمات خارجی', 'فراموش کردن نام‌ها و مجموعه کلمات', 'خاطرات کودکی و خاطرات پوشان', 'لغزش زبان', 'اشتباه خوانی و لغزش قلم...در کتاب حاضر, ابتدا مفاهیم کلی اندازه گیری, تاریخچه کاربرد و طبقه بندی انواع آزمون های روانی بیان شده آن گاه اصول روان سنجی در قالب این عناوین تشریح و بحث گردیده است: انواع سوال های آزمون و طرز تهیه آنها, تجزیه و تحلیل سوال ها, روش های آماری مورد استفاده در آزمون سازی و ویژگی های روان سنجی (پایایی, روایی, هنجارها و نیم رخ ها), و اجرا و نمره گذاری آزمون ها....این کتاب به معرفی 'آلبرت آلیس (1913ـ ) روان‌کاو و روان درمانگر امریکایی اختصاص دارد. 'از زندگی‌نامه‌ی الیس در می‌یابیم که او چگونه چالش‌ها, محرومیت‌ها, محدودیت و نقص‌های زندگی کودکی و نوجوانی خود را به فرصتی برای پروراندن نظریه‌ای بزرگ در روان درمانی تبدیل کرد. الیس به مدد عقل‌گرایی ذاتی خویش بر سه چالش عمده‌ی دوران کودکی و نوجوانی‌اش, یعنی غفلت والدین, بیما...نویسنده در این کتابچه 'آلفرد آدلر' روان شناس اتریشی را معرفی می‌نماید. او از 'یک سو رگه‌های فلسفی اندیشه‌ی آدلر را می‌کاود و تاثیرات نیچه, فروید,یان اسماتس, مارکس و.... را بر پدیدآیی روان شناسی فردنگر باز می‌نماید و از دیگر سو, تاثیر و نفوذ افکار آدلر را بر بزرگانی چون: راجرز, الیس و فرانکل آشکار می‌کند.... بخشی از کتاب به شرح مستند زندگی او اختصاص یافته که...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۱۲۹ مقاله