آفتاب

آموزش و پژوهش در فلسفه

آموزش و پژوهش در فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۰ مقاله


در مجموعه حاضر شانزده مقاله در باب مدرنیته و گفت و گوی تمدن‌ها به زبان انگلیسی فراهم آمده است‌؛ ترجمه عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'فرا گذشتی از برخورد تمدن‌ها/ رامین جهانبگلو', 'محاکمه تمدن: مرکزها و حدود در برخورد جهانی/ مجید تهرانیان', 'نیاز به بسط حیطه کنجکاوی آن سوی مرزهای دیگران/ هوشنگ شهابی', 'نظام‌های دینی جهان و دموکراسی: ساختن تساهل دو جانبه/ آلفرد...

جلد اول از کتاب((آموزش فلسفه)) با نگاهی اجمالی بر سیر تفکر فلسفی و مکتب‌های مختلف آن آغاز می‌شود و در پی آن تاثیر علوم تجربی بر فلسفه بیان می‌گردد .در بخشی از کتاب نیز مولف با اشاره به رابطه فلسفه با سایر علوم و معارف بشری بر آن است نیازمندی علوم دیگر به فلسفه را اثبات نماید .جلد دوم شامل این مباحث است :مباحث عام فلسفه, الهیات به معنی اخص, شناخت خدا, صفات...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۰ مقاله