آفتاب

مطالب گوناگون

مطالب گوناگون

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله


بخش نخست این مجموعه دربرگیرنده‌ی گفتارهایی است فلسفی در زمینه‌های مختلف نظیر زندگی، سرنوشت، مرگ، علت ایجاد، انهدام دنیا، روح، و اختیار، آرزوی انسان و رازهایی درباره‌ی موجودات مختلف. در بخش دوم، مبحث 'افکار کوچک و دنیای بزرگ' به قلم 'موریس مترلینگ' و با ترجمه‌ی ذبیح‌الله منصوری فراهم آمده است. این بخش متشکل است از کلیاتی در خصوص طرز تفکر افراد در این جهان، مط...مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی دیدگاه‌های فلسفی موریس مترلینگ ـ فیلسوف معاصر بلژیکی ـ است درباره‌ی خدا، انسان و جهان و موضوعات متفرقه‌ی دیگر. در بخشی از گفته‌های او با عنوان 'هیچ' آمده است: 'وجود نیستی (هیچ) فقط در یک صورت ممکن است و آن هم در صورتی است که وجود داشته یعنی هستی و همه چیز باشد'. در پایان نیز موضوع مکالمه‌ی نویسنده با ارواح، آمده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله