آفتاب

فلسفه و روانشناسی

فلسفه و روانشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷ مقاله

نخستين شماره از ترجمه‌ي حاضر حاوي پرسش‌ها، داستان‌واره‌ها، گفت و گوها، استدلال‌ها و فرضياتي چند درباره‌ي برخي مسائل فلسفي است. بر اين اساس در فصل اول نظرات دو گروه موافق و مخالف گياه‌خواري مطرح مي‌شود. در اين فصل پاسخ به اين پرسش كه گوشت‌خواري بهتر است يا گياه‌خواري؟ به خواننده واگذار مي‌شود. فصل دوم شامل مطالبي است در خصوص آشنايي با دنياي مجازي. در فصل سوم،...شماره‌ي نخست از اين مجموعه‌ي مصور مشتمل است بر پرسش‌ها، داستان‌واره‌ها، گفت و گوها، استدلال‌ها و فرضيه‌هايي درباره‌ي دنياي حقيقي و مجازي، حقيقت، خوبي و بدي، روح، خداوند و منشا هستي. بر اين اساس در فصل آغازين كتاب، نظرات گروه‌هاي موافق و مخالف با گياه‌خواري درج گرديده است. در اين فصل خواننده بايد تجزيه و تحليل كند كه گوشت‌خواري بهتر است يا گياه‌خواري؟ در فصل...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷ مقاله