آفتاب

گل اختراز گیاهان مقاوم به آب و هوای گرم و خشک است و ویژگی مناسبی برای کاشت در باغچه دارد. اختر قابلیت ذخیره آب در ریشه های گره ای شکل خود را دارا می باشد. از ماه خرداد به گل می نشیند و در فصل سرد نیز خشک می شود.

برای رشد مجدد گیاه در سال آینده باید گره های اختر را در خاک مخفی کرد تا از سرما در امان بمانند. اختر در نوع سبز و قرمز وجود دارد و فضای دلنشینی را در محیط منزل ایجاد خواهد کرد

گل مناسب باغچه گلی است که توانایی مقاومت در برابر شرایط دمایی متفاوت را دارد. البته این گونه های مقاوم نیز در هر شهر و منطقه ای با توجه به آب و هوای آن جا مختلف هستند. به عنوان مثال یک گونه گیاهی باغچه ای در مناطق جنوبی کشور با نواحی کوهستانی متفاوت خواهد بود.برای زیبایی پیرامون زندگی خود باغچه آرایی با گل های زینتی ایده ای جذاب و عالی است. همچنین می توانید این گیاهان را علاوه بر جنبه زینتی با انگیزه دارویی نیز کشت کنید. در این صورت می توانید از محصول آن ها نیز بهره مند شوید. با انتخاب گل مناسب باغچه امکان بهره وری از زیبایی و هوای پاک را در محیط زندگی خود ایجاد خواهید کرد.

وبگردی