آب سالم، زلال و شفاف است و املاح مصرفى آن در حد نيم‌گرم در ليتر و به‌صورت محلول در آن است و عارى ميکروب (کمتر از حد مجاز) است و مواد سمى نيز ندارد.


بهترين روش علمى و ساده تشخيص آب سالم، جستجوى باکترى کلى‌فرم (Coliform) در نمونه آب است که در صورت وجود اين باکتري، آب غيربهداشتى و آلوده است.

سلامت آب‌های زیرزمینی

آب چشمه بايد زلال و شفاف باشد. در بالادست محل ظهور چشمه، ساختمان مسکوني، مزارع کشاورزى و حفره‌هاى عميق نباشد. دهانه چشمه بدون حفاظ نباشد و چشمه با آب سطحى زمين ارتباط نداشته باشد. در استفاده از آب چاه يا قنات نيز، ضمن توجه به زلال و شفاف بودن آب، بايد از فاصله داشتن چاه آب از چاه فاضلاب يا لوله‌هاى فاضلاب، عدم نفوذ آب‌هاى سطحى آلوده از راه خاک اطراف چاه، عدم ورود آب‌هاى سطحى آلوده از دهانه باز چاه، عدم ورود گرد و غبار و آشغال و حشرات و پرندگان از دهانه چاه و عدم نفوذ آلودگى از مستراح نزديک چاه اطمينان حاصل کرد. آب چاه يا قنات يا چشمه را مى‌توان با آهک کلردار ضدعفونى کرد و به ازاء هر ۱۵ ليتر آب، ۵۰۰ گرم آهک کلردار به آب اضافه نمود. در صورت در دسترس‌بودن قرص کلر مى‌توان از قرص کلر استفاده کرد و بايد ۳۰ دقيقه بعد از اضافه‌کردن قرص کلر به آب از آن استفاده کرد.


کلر را بايد در بطرى شيشه‌اى تيره‌رنگ و در جائى‌که خنک باشد نگهدارى کرد. به غير از کلر، تنتوريد نيز از ضدعفونى‌کننده‌هاى آب است که دو قطره از آن (محلول ۲%) براى يک ليتر آب کافى است. جوشاندن از راه‌هاى سالم‌سازى آب آشاميدنى است که باکترى‌ها، کيست و تخم انگل‌ها را از بين مى‌برد. جوشاندن آب در درماى ۱۰۰ درجه سانتيگراد و حداقل ۲۰ دقيقه باعث ضدعفونى‌ شدن آن مى‌گردد. به‌خاطر داشته باشيد که آب آلوده باعث انتقال بسيارى از بيمارى‌ها مانند حصبه، وبا، اسهال خوني، خون‌شاشى (بيلاريوز) پيوک و .... است. براى ذخيره آب بايد از ظروف تميز کلرزده با دهانه تنگ، ترجيحاً شيردار و سرپوشيده، استفاده کرد.