- جمع‌آورى زباله‌ها بايد بهداشتى باشد و براى اين منظور بايد از ظروف درپوش‌دار، قابل شستشو، زنگ‌نزن، با گنجايش ۱۲۰ ليتر و داراى دستگيره و نيز کيسه نايلونى استفاده کرد.


- زباله‌ها بايد حداکثر پس از ۲۴ ساعت تخليه شوند تا از تخمير آنها جلوگيرى شود. زباله‌هاى عفونى و بيمارستانى حتماً بايد در کوره‌ها يا محل‌هاى خاص سوزانده شود.


- حمل زباله‌ها با ماشين‌هاى مخصوص و کارگرانى با لباس و دستکش مخصوص صورت گيرد.


- دفع زباله بهداشتى باشد.

روش‌هاى دفع بهداشتى زباله

- سوزاندن به‌خصوص در موارد عفونى‌بودن زباله‌ها


- دفع بهداشتى در گودال به‌مدت ۶ تا ۱۲ ماه و تخمير زباله‌ها از طريق پوشاندن گودال با ۲۰ سانتى‌متر خاک.


- تبديل زباله به کود و بازيافت مواد و تخمير و خشک‌کردن (تهيه کمپوست).