ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی

ماجرا‌جو و پرجنب‌ و جوش،‌ پیشگام‌ و متهور، پر‌شور و شوق‌ و اطمینان‌‌بخش،‌ پویا و حاضر‌جواب‌.

جنبه‌ منفی شخصیت

خودخواه‌ و جوشی‌‌(عصبی‌)، شتاب‌ زده‌، تابع‌ امیالی‌ آنی‌ و كم‌‌صبر و طاقت‌، بی‌احتیاط، بی‌باك‌ و نترس‌.

توضیحات عمومی

ماه‌ فروردین‌ كه‌ اولین‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ محسوب‌ می‌شود، در حقیقت‌ زمان‌ پیدایش‌هر شروع‌ تازه‌ است‌. قوچ‌ جوان‌، ماجراجو، بلند پرواز، تابع‌ امیال‌ آنی‌، پرحرارت‌ وسرشار از انرژیست‌. او هم‌ از نظر فكری‌ و هم‌ از نظر عملی‌ پیشگام‌ است‌ و نقطه‌نظراتی‌ عاقلانه‌ دارد و شخصی‌ خردمند محسوب‌ می‌شود. متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ ازهر گونه‌ مجادله‌ای‌ استقبال‌ می‌كند و تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ تغییر عقیده‌ نمی‌دهند و تا به‌اهدافشان‌ نرسند، دست‌ از تلاش‌ و كوشش‌ بر نمی‌دارند. متأسفانه‌ اگر به‌ نتیجه ‌مطلوب‌ و دلخواهشان‌ نرسند، خیلی‌ سریع‌ كاسه‌ صبرشان‌ لبریز می‌شود.


متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ ذاتاً افرادی‌ بی‌باك‌ و پر دل‌ و جرأت‌ زاده‌ شده‌اند و به‌ افرادی‌ كه‌مطیع‌ آنها هستند علاقه‌ زیادی‌ دارند و به‌ منظور رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ از آنها نهایت‌ استفاده‌ را می‌برند. از آنجائی‌ كه‌ آنها به‌ سرعت‌ در عمل‌ و در احساسات‌ از حد اعتدال‌ خارج‌ می‌شوند، ممكن‌ است‌ برای‌ افراد تابع‌ و خود تولید دردسر و مشكل ‌نمایند. آنها از انجام‌ كارهائی‌ كه‌ دلیل‌ موجهی‌ برای‌ آن‌ نمی‌یابند و یا با آن‌ مخالفند،شدیداً سرباز می‌زنند و هرگز تسلیم‌ نمی‌شوند. به‌ گونه‌ای‌ مثبت‌ و گاهی‌ منفی‌ نگران‌خود هستند و در ارتباط با پیشبرد كارها و موفقیت‌‌هایشان‌ تا سر حد جنون‌ و آزمندی‌ متكی‌ به‌ خود و تا حدی‌ خود‌محور محسوب‌ می‌شوند. انرژی‌ سرشار آنها باعث‌ می‌شود كه‌ پرخاشگر، بی‌پروا، جسور، ستیزه‌‌خو، خستگی‌ناپذیر، جنجالی‌،اهل‌ جر و بحث‌، سرسخت‌، عصبی‌، جوشی‌، زودرنج‌ و كینه‌ توز باشند، به‌ خصوص ‌اگر احساس‌ كنند كه‌ به‌ شخصیت‌ آنها توهین‌ و بی‌احترامی‌ شده‌ است‌.


شعارشان‌ در زندگی‌ (دست‌ به‌ كار شو و پیش‌ برو) است‌. آنها برای‌ نشان‌‌دادن‌خودشان‌ آزادی‌ عمل‌ می‌خواهند و بی‌اختیار می‌شوند. آنها می‌خواهند در هر جمعی‌افكار و توجهات‌ دیگران‌ را به‌ خود جلب‌ كنند. به‌ همین‌ دلیل‌ گاهی‌ اوقات‌ ناخواسته‌ ارتباط‌گیری‌ دیگران‌ را با خودشان‌ كاری‌ دشوار می‌سازند.


متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ در روابطشان‌ با دیگران‌ بی‌رو دربایستی‌، رك‌، بی‌پرده‌، مستقیم‌ و واقع‌ بین‌ هستند و دوستانی‌ مطمئن‌، سخاوتمند، بلندنظر، بزرگوار، باگذشت‌ و دست‌و دلباز به‌ شمار می‌روند. آنها در عشق‌، عاطفی‌ و در عین‌ حال‌ مشكل‌ پسند و وسواسی‌محسوب‌ می‌شوند. اگرچه‌ در نحوه‌ ارتباطگیریشان‌ با دیگران‌ یك‌ جنبه‌ منفی‌ دارند. آنها به‌ راحتی‌ و به‌ سرعت‌ از كم‌‌تحركی‌ و میانه‌‌روی‌ دوستان‌ خود به‌ خشم‌ می‌آیند، ولی‌ خودشان‌ اصلاً حساسیت‌ دیگران‌ را در نظر نمی‌گیرند. حتی‌ امكان‌ دارد كه‌ به ‌بیراهه‌ بروند و دست‌ به‌ ازدواجی‌ نسنجیده‌ و زود هنگام‌ بزنند كه‌ احتمالاً عواقب‌ و پیامدهائی‌ بد به‌ بار می‌آورد.


بهتر است‌ آنها به‌ روحیه‌ و شخصیت‌ خلاق‌ آگاهی‌ كامل‌ داشته‌ باشند و آن‌ را دست‌ كم‌نگیرند. چون‌ با توجه‌ به‌ آن‌ نه‌ تنها بیشتر می‌توانند از زندگی‌‌شان‌ لذت‌ ببرند، بلكه ‌دیگر هرگز توسط دیگران‌ تحت‌ فشار قرار نمی‌گیرند و همیشه‌ در دل‌ افراد جائی ‌دارند. متأسفانه‌ آنها در هیچ‌ زمینه‌ای‌ سعی‌ نمی‌كنند كه‌ اعتدال‌ را رعایت‌ كنند یعنی‌ یا خودشان‌ از دیگران‌ كناره‌گیری‌ می‌كنند و یا توسط دیگران‌ كنار زده‌ می‌شوند.


آنهاخواهان‌ اختیار كامل‌ هستند كه‌ این‌ حالت‌ گاهی‌ اوقات‌ برای‌ دیگران‌ ناخوشایند و قابل‌ اعتراض‌ است‌.


پس‌ بهتر است‌ كه‌ احساسات‌ و عواطف‌ فرو خورده‌شان‌ را به‌جریان‌ بیندازند و آن‌ را فراموش‌ كنند. لازم‌ است‌ كه‌ در امر پول‌ خرج‌ كردن‌ نیز اعتدال‌را رعایت‌ نمایند، از عواطف‌ و احساسات‌ منفی‌ مثل‌ رنجش‌‌خاطر، عصبانیت‌، بیزاری‌، حسرت‌‌خوردن‌ و ترحم‌‌جوئی‌ اجتناب‌ ورزند. فقط آنچه‌ كه‌ برای‌ سرشت‌ وطبیعت‌شان‌ لازم‌ و ضروری‌ است‌ یعنی‌ صداقت‌ و صراحت‌ را در نظر داشته‌ باشند.


متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ از نظر ذهنی‌ واقع‌ نگر هستند. آنها به‌ شدت‌ طرفدار تلاش‌های ‌بی‌حاصل‌ و عبث‌ هستند. با این‌ كه‌ حاضر‌جواب‌ و تیز هستند ولی‌ در عین‌ حال‌ گاهی‌ اوقات‌ بیش‌ از حد نترس‌، خوش‌‌بین‌، فاقد دقت‌ لازم‌ و توانائی‌ برای‌ ارزشیابی‌ وسنجش‌ مشكلاتی‌ در زمینه‌ كار و وظیفه‌ می‌شوند. آنها باید خویشتن‌‌داری‌ وخودداری‌ را تمرین‌ كنند تا بتوانند ویژگی‌ها و گرایشات‌ شخصیت‌شان‌ را نسبت‌ به‌تفوق‌ و برتری‌ در جامعه‌ای‌ كه‌ در آن‌ زندگی‌ می‌كنند، نظم‌ و ترتیب‌ دهند و از ضرر وزیان‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورند.


لازم‌ است‌ كه‌ آنها ابتدا در نظر بگیرند كه‌ به‌ خاطر چه‌ چیز و چه‌ كسی‌ در حال‌ مجادله ‌هستند و اگر مسیرشان‌ در زندگی‌ مشخص‌ نباشد، از خودشان‌ سؤال‌ كنند و به‌ ندای‌درونی‌ خویش‌ گوش‌ فرا دهند. مطمئناً پاسخ‌ صحیح‌ را دریافت‌ خواهند كرد. اگرمتولدین‌ فروردین‌ ماه‌ هدف‌ مشخصی‌ نداشته‌ باشند و یا فاقد انگیزه‌ و دلیل‌ خاصی‌ به ‌پیشروی‌ و مجادله‌ ادامه‌ دهند، بیشتر شبیه‌ گوسفند می‌شوند تا قوچ‌ و این‌ اصلاً با طبیعت‌ و سرشتشان‌ سازگاری‌ ندارد.


آنها باید به‌ نحو مؤثری‌ استوار باشند و اصلاً ترس‌ به‌ دل‌ راه‌ ندهند، چون‌ قدرت‌ هسته‌ اصلی‌ طبیعت‌‌شان‌ است‌. اگر آنها از درون‌ ترس‌ و وحشتی‌ احساس‌ می‌كنند، باید درتاریخچه‌ شخصیت‌ خویش‌ به‌ دنبال‌ یك‌ سابقه‌ از حوادث‌ منفی‌ بگردند، مثل‌خشونت‌ و یا مورد بد‌رفتاری‌ قرار گرفتن‌ توسط دیگران‌ و یا شاید هم‌ در بچگی‌توسط خانواده‌شان‌ از چیزی‌ ترسانده‌ شده‌اند كه‌ درنتیجه‌ اكنون‌ قدرت‌ استقلال‌ و قوه‌ ابتكارشان‌ خنثی‌ شده‌ است‌. این‌ حالت‌ باز دارنده‌ اشتیاق‌ و میل‌ طبیعی‌ آنها نسبت‌ به ‌پیشبرد زندگی‌شان‌ به‌ عنوان‌ یك‌ قهرمان‌ است‌ كه‌ ذاتاً به‌ آن‌ شكل‌ متولد شده‌اند.


این‌ حالت‌ بر عكس‌ هم‌ می‌تواند باشد، به‌ این‌ شكل‌ كه‌ چنین‌ تأثیرات‌ منفی‌ و نامطلوبی‌ ممكن‌ است‌ قدرت‌ بیش‌ از حدی‌ به‌ آنها دهند كه‌ این‌ با نیازها و حساسیت‌های‌ ذاتی‌‌شان‌ در تضاد است‌.


آنها در مشاغلی‌ مثل‌ ورزشكار، كوهنورد، پزشك‌، كاشف‌ (نظریات‌ جدید و كشف‌سرزمین‌های‌ ناشناخته‌ و نامكشوف‌)، و كارهای‌ پر‌مخاطره‌ مثل‌ فضانورد، سرباز، دریانورد، خلبان‌ موفق‌ خواهند بود. اگرچه‌ در سیاست‌ و صنعت‌ نیز می‌توانند حالت ‌مرئوس‌ و فرمانبردار را ایفاء كنند.


اگرچه‌ قوچ‌ علامت‌ برج‌ حمل‌ است‌، ولی‌ همچنان‌ یك‌ بره‌ كوچك‌ و معصوم‌ در وجودشان‌ هست‌ كه‌ گاهی‌ اوقات‌ بدون‌ هیچ‌‌گونه‌ مقاومتی‌ در برابر خواسته‌ها ونیازهای‌ یك‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ و با كمی‌ نشان‌‌دادن‌ ملایمت‌ و بدون‌ درگیری‌ می‌توانند به‌ اهداف‌ خود رسیده‌ و موفق‌ شوند. آنها باید تفاوت‌ بین‌ آنچه‌ كه‌ می‌تواند باعث‌ تغییرشان‌ شود و آنچه‌ كه‌ نمی‌تواند را در نظر بگیرند واز استعداد سرشار خود در این‌ زمینه‌ بی‌بهره‌ نمانند. البته‌ این‌ مستلزم‌ صبر و شكیبائی‌ است‌ كه‌ در این‌ صورت‌ قطعاً به‌ كمك‌ نرمی‌ و ملایمت‌ ذاتی‌ و احساسات‌ سرشارشان‌ می‌توانند به‌ بزرگترین‌موفقیت‌ها نایل‌ شوند.


آنها شدیداً اهل‌ تفریط و افراط هستند، چه‌ از نظر جسمانی‌، و چه‌ از نظر ذهنی‌ واحساس‌ می‌كنند كه‌ تجربه‌‌كردن‌ آنها فوق‌‌العاده‌ به‌ حالشان‌ مفید است‌. ولی‌ اگر افراطگرائی‌ آنها آنقدر شدید شود كه‌ از حد و مرز پذیرش‌ اجتماعی‌ فراتر رود، باید منتظر تجربه‌ تنهائی‌ و بی‌كسی‌ شوند.

بیماری‌ها و مشكلات‌ احتمالی

خستینن‌ برج‌ منطقه‌ البروج‌ یعنی‌ صورت‌ فلكی‌ حمل‌ بر روی‌ سر و مغز حكومت‌می‌كند. گفته‌ می‌شود كه‌ آنها مستعد ابتلا به‌ انواع‌ سردرد به‌ خصوص‌ میگرن‌، آفتاب‌زدگی‌، دردهای‌ عصبی‌ و افسردگی‌ هستند. سوء هاضمه‌ و اختلالات‌ گوارشی‌ و عصبی‌نیز آنها را تهدید می‌كنند و شتاب‌‌زدگی‌ و بی‌احتیاطی‌ و كم‌‌صبر و طاقتی‌ آنها در مشغله‌های‌ كاری‌ كه‌ در مقیاس‌ وسیع‌ جسم‌ آنها را درگیر می‌كنند باعث‌ می‌شود كه‌ درخطر مواجهه‌ با انواع‌ تصادفات‌، حوادث‌ و آسیب‌های‌ جسمانی‌ باشند.

علاقمندی‌ها

فعالیت‌ و حمله‌، اولین‌ نفر و پیشگام‌ بودن‌ در همه‌ امور، تلاش‌ جدی‌ و رسیدن‌ به‌ قهرمانی‌ و اهداف‌ دفاعی.

بیزاری‌ها

انتظار كشیدن‌ و سرگردانی‌، پذیرفتن‌ شكست‌، تحمل‌ مخالفت‌ و تضاد و گوش‌ فرا‌دادن‌ به‌ پند و اندرز دیگران‌.

مشکلات احتمالی

هر كسی ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی دارد و زمانی كه‌ این‌ خصلت‌ها سركوب‌ و یا فرو‌خورده‌ شوند، یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتی می‌شوند. توصیه‌ ما این‌ است‌ كه‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ كار ببندید و از مواجهه‌‌شدن با نتایج‌ عالی آن شگفت‌زده‌ شوید:


ـ مشكل‌: پروژه‌هائی‌ كه‌ بی‌نتیجه‌ و بی‌‌حاصل‌ می‌مانند و شراكت‌هائی‌ مملو ازدرگیری‌، اصطكاك‌، مشاجره‌ و بگومگو.


ـ راه‌ حل‌: خودتان‌ را به‌ عنوان‌ شخصی‌ صاحب‌ رای‌ و عقیده‌ در نظر بگیرید، سپس‌روی‌ ترغیب‌ و تشویق‌ دیگران‌ كار كنید، تا موفق‌ شوید. حتی‌‌الامكان‌ سعی‌ نمائید تاتوانائی‌ و قدرت‌ (گوش‌ دادن‌) و (حرف‌ نزدن‌) را در خود گسترش‌ دهید.


ـ مشكل‌: فقدان‌ انسجام‌ حقیقی‌ و شناسائی‌ مسیر صحیح‌ و مناسب‌. تظاهر به ‌مصمم‌ بودن‌ و عدم‌ موفقیت‌ در انتظار.


ـ راه‌ حل‌: آنچه‌ ماحصل‌ عملكرد شماست‌، تنها انعكاس‌ و بازتابی‌ از قلب‌شماست‌، بهتر است‌ بیشتر مورد بررسی‌ نمائید و برخی‌ از مشكلات‌ شخصی‌‌تان‌ راكه‌ پنهان‌ ساخته‌اید، تجزیه‌ كرده‌ و آنها را رفع‌ نمائید.


ـ مشكل‌: دیگران‌ تنهایتان‌ می‌گذارند و در جمع‌ آنها جائی‌ ندارید چون‌ آنها نمی‌توانند توجه‌ شما را به‌ خودشان‌ جلب‌ كنند و به‌ هیچ‌ طریق‌ قادر نیستند ابراز احساسات‌ كنند.


ـ راه‌ حل‌: حقیقتاً لازم‌ است‌ كه‌ مفید فایده‌ باشید، در غیر این‌ صورت‌ هیچ‌‌كس ‌پذیرای‌ شما نخواهد بود. بهتر است‌ شیوه‌ رفتاری‌‌تان‌ را مرور نمائید و خودتان‌ راجای‌ دیگران‌ بگذارید.


ـ مشكل‌: بیشتر اوقات‌ اشتباه‌ می‌كنید و مچتان‌ باز می‌شود، دیگران‌ را به‌ مجادله‌دعوت‌ می‌كنید و رفتار و برخوردی‌ خشن‌ در پیش‌ می‌گیرید، نتیجتاً سرخورده‌ و كنف ‌می‌شوید و به‌ غرورتان‌ لطمه‌ وارد می‌شود.


ـ راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ كه‌ هنر تفكر و تعمق‌ را قبل‌ از انجام‌ هر كاری‌ فرا بگیرید. یعنی‌ابتدا خوب‌ بیندیشید كه‌ دلتان‌ می‌خواهد چه‌ اتفاقی‌ بیفتد، سپس‌ دست‌ به‌ كار شده‌ واقدام‌ كنید.

سیاره‌ حاكم‌ بر شما (مریخ‌) است

۱. فاصله‌ متوسط مریخ‌ از خورشید: ۵۲۴۱

۲. دور و گردش‌ نجومی‌ از كانون‌ (برحسب‌ سال‌): ‌۸۸۱

۳. شعاع‌ استوائی‌ (برحسب‌ كیلومتر): ۳۹۷۳

۴. شعاع‌ قطبی‌ (برحسب‌ كیلومتر): ۳۸۰۳

۵. دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (برحسب‌ ساعت‌): ۶۲:۲۴

۶. انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (برحسب‌ درجه‌): ۲۳/۹۸

۷. تعداد ماهواره‌های‌ مشاهده‌ شده: ۲

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری راجع‌ به‌ ماه‌ تولد

حیوانی‌ كه‌ با برج‌ حمل‌ در ارتباط ست‌، قوچ‌ می‌باشد كه‌ حیوانی‌ با عظمت‌ و تحسین‌آمیز است‌. قوچ‌ اولین‌ مرتبه‌ در مصر ظاهر شد كه‌ كله‌ یك‌ گوسفند به‌ جای‌ سرآن‌ قرار گرفته‌ و سمبول‌ برج‌ حمل‌ است‌. منشاء پیدایش‌ آن‌ هنوز در پرده‌ ابهام‌ است‌.

رنگ محبوب و سنگ خوش یمن

۱. رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌‌یمن‌ متولدین‌ فروردین ماه‌ (قرمز) است‌.


۲. سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌ «الماس‌» است‌. الماس‌ گرانبهاترین‌ وارزشمندترین‌ سنگ‌ها محسوب‌ می‌شود. سالیان‌ سال‌ است‌ كه‌ از الماس‌ به‌ خاطر زیبائی‌ و درخشش‌ و دوام‌ فوق‌‌العاده‌اش‌ و هم‌‌چنین‌ برای‌ تأثیرات‌ سودمند و عالی‌جسمانی‌ و روحی‌اش‌ از ارزش‌ به سزائی‌ برخوردار شده‌ است‌. گفته‌ می‌شود كه‌ هرشخصی‌ كه‌ از الماس‌ استفاده‌ كند، جذابیت‌ و زیبائی‌اش‌ افزایش‌ می‌یابد. از نظر جسمانی‌ الماس‌ به‌ كلیه‌ها قدرت‌ عجیبی‌ می‌بخشد و شخص‌ را از ابتلا به‌ انواع ‌بیماری‌های‌ خطرناك‌ مصون‌ می‌سازد. رومی‌های‌ باستان‌ معتقد بودند كه‌ اگر الماس‌ به‌دست‌ چپ‌ بسته‌ شود و مستقیم‌ با پوست‌ بدن‌ در تماس‌ باشد، شجاعت‌، شكوه‌ وجرأت‌ زیادی‌ به‌ شخص‌ می‌دهد.

نام‌ افراد مشهوری كه‌ در ماه‌ فروردین متولد شده‌اند

۱. چارلی‌ چارپلین‌ (تاریخ‌ تولد: ۲۸ فروردین‌ ۱۸۸۹)

۲. آدولف‌ هیتلر (تاریخ‌ تولد ۳۱ فروردین‌ ۱۸۸۹)