متولدین این ماه به طور كلی افرادی حساس و دارای حس پیشگوئی یا بیش حسی از آینده هستند. این افراد دارای توانائی‎های جسمی و روحی خوبی بوده و تحمل آنها در مقابل سختی‎ها و مشكلات زیاد است این افراد اغلب استعداد كشف و شهود دارند و به پدیده‎ها و عواملی دسترسی پیدا می‌كنند كه در شرایط عادی میسر نیست.


متولدین دهه اول این ماه اغلب شخصیت پیچیده‎ای دارند و در برخورد با مسائل واكنش یكسان ندارند. اینان افرادی متفكر، مرموز، متغیر، علاقمند به مشاغل فنی و سخت، اغلب دارای تخصص و تبحر در شغل خود، در امور خانوادگی و زناشوئی، افرادی درون‌گرا و عزلت‌طلب، بعضاً افرادی خودخور، تودار، بی‌اعتماد به دیگران، رازنگهدار، از لحاظ جسمانی اغلب دارای خصوصیات ارثی، عموماً تابع غریزه طبیعی و جنسی، برخوردار از سلامت جسم و رشد طبیعی، از نظر اجتماعی و اقتصادی منفعت‌طلب، از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و تا حدی خودبین، پایبند به موازین اجتماعی، موفق در امور اقتصادی، همكار و شریكی خوب، افرادی فعال، معاشرتی، كمی خسیس، گاه تندخو، عموماً در پی تلاش مادی و مالی، منطق‌گرا، مقاوم، در مقابل سختی‎ها دارای صبر و تحمل، در امور تحصیلی دارای استعداد خوب، اغلب افرادی خوش‌برخورد، خوش معاشرت، علاقمند به كارهای فكری و معنوی، طالب حمایت از محرومین و مظلومین، اغلب علاقمند به فعالیت‎های هنری و ادبی، طبیعت دوست و زیبا‌پسند، عموماً در زندگی راضی و خوشبخت، سخاوتمند، شجاع و قوی، اغلب اهل تدریس و تحصیل و تحقیق، بیشتر علاقمند به علوم فطری.


متولدین این دهه از نظر شغلی اغلب نویسنده، شاعر، استاد دانشگاه، واعظ، فیلسوف، صاحبان شركت‌های خصوصی و تولیدی، صاحبان مشاغل آزاد، مشاغل خدماتی و . . . می‎باشند.


متولدین دهه دوم این ماه عموماً تابع شرایط زمانی و مكانی بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكس‎العملی متفاوت دارند، گاه چنان متغیر هستند كه ممكن است هر روز تصمیماتی متفاوت از تصمیمات روز قبل بگیرند. این افراد در امور مالی و خانوادگی نسبتاً‌ موفق هستند. عموماً افرادی محتاط، محافظه كار، گاه دارای ایده‎ها و افكار خحوب، افرادی خانواده دوست، همكار، همسر، پدر و مادری خوب، عموماً تمیز و آراسته، بعضاً شلخته، كم‌حرف و سخن‌سنج هستند. این افراد حساس، درون‎گرا، گاه عصبی مزاج، دارای رفتاری افراطی در غم و شادی، از نظر خانوادگی مثبت و علاقمند به خانواده، افرادی پرتلاش و زخمتكش، در امور فنی و تكنیكی متبحر، همكار و شریكی خوب، اندكی خسیس و تنگ‌نظر، افرادی قانه و گریزان از تشریفات، دارای ظاهری آرام اما باطنی ناآرام، بعضاً دارای میل درونی برای اذیت و آزار دیگران، بیشتر حراف هستند تا اهل عمل، عموماً دهن‌بین، از نظر اقتصادی كم و بیش موفق، اغلب در دوستی ثابت قدم، بعضاً پرطاقت و پرخوصله، در امور خانوادگی اغلب خوش‌شانس و بعضاً گرفتار مشكلات، در امور شغلی ناپایدار، اغلب كارها را نیمه كاره رها می‌كنند و ممكن است بارها با شكست شغلی مواجه شوند. اما به خوبی از آن خواهند گذشت. اینان اغلب افرادی صمیمی و با محبت هستند.


مشاغل موافق با متولدین این دهه، مشاغل خدماتی، شراكتی، كارمندی، صنایع دستی، مهندسی، ابتكار و اختراع، معماری، صنعت دامداری و كشاورزی، فعالیت در امور سیاسی و . . .‌ می‌باشد.


متولدین دهه سوم این ماهع از نظر جسمی و روحی، افرادی قوی، دارای طول عمر، عمق نگر، دارای اراده‎ای قوی، در امور فكری، فلسفی و اجتماعی، اغلب موفق، دارای طبعی خوش در برخورد و معاشرت، همسری خوب و با احساس و منطقی، در رسیدن به اهداف كوشا، همكار و شریكی خوب صادق و درستكار، در دوستی وفادار، دارای قدرت ابتكار، دارای روحیه مقاوم، دارای حس پیش‎بینی و پیش‎گیری از خطر، اغلب شكاك، دارای روحیه تهاجمی، پرسشگر و تیزبین، به دلیل حساسیت و كنجكاوی، اغلب گرفتار مشكلات، بعضاً نا‌امید، نگران و ترسو، در امور اقتصادی نه چندان موفق، اغلب درون‎گرا و منزوی، افرادی محتاط، مطیع و سر‌به‌راه.


مشاغل متولدین این دهه اغلب، مشاغل پلیسی، قضائی، مدیریت، سیاستمدار، برنامه‎نویس، كارگزار، ریاست، وكالت و . . . می‎باشد.