متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیه‎ای متعادل، خوش‌رو، خوش برخورد، از مشاغل سخت گریزان، تا حدی راحت طلب، از نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز، عموماً به خورد و خوراك و لباس اهمیت زیادی می‎دهند، تا زمانی كه منافع آنان در خطر نیفتد، در دوستی و شراكت پایدار، عموماً اجتماعی و معاشرتی، بعضاً درون‎گرا، از نظر خانوادگی دلسوز مهربان، اما متعصب، مسئول و توجیه‌گر افراد خانواده، از نظر اقتصادی متوسط، گاه خسیس و تنگ نظر، از لحاظ شغلی، اغلب متخصص و متبحر در كار، از لحاظ روحی مرگ اعضاء خانواده و فامیل، تأثیر عمیق و پایداری روی آنان خواهد داشت، از نظر خانوادگی و اجتماعی فعال و طالب دخالت در امور، اهل آموختن و دانستن، برخی طالب سبیعت و تفریح و برخی طالب مطالعه و تحقیق، متولدین این دهه اغلب به علوم انسانی، ادبیات و هنر علاقمند می‎باشند، اینان دارای مقاومت جمی و روحی خوبی در مقابل بیماری‌ها هستند.


واكنش‎های آنها ر مقابله با مشكلات سخت افراطی بوده اما در مواقع دیگر متعادل می‎باشند، این افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبی برای از میدان به در‌كردن رقبا و همكاران دارند و همچنین اهل زد و بند و سازش نیز می‎باشند. مشاغل مناسب برای متولدین این دهه: امور تجارت، خدمات، خرید و فروش، بنگاه‎داری، شراكت، مدیریت، ریاست، مشاغل، انضباطی، مشاغل سیاسی، مشاغل نظامی و . . . می‎باشد.


متولدین دهه دوم این ماه عموماً از نظر شخیصتی غیر ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت، معاشری خوب برای شركا و همكاران، نگران از فقر و بی‌پولی، در تأمین معاش خانواده موفق، مشاوری خوب برای افراد خانواده و همسر، معاشرتی و اجتماعی، ذاتاً درون‎گرا، از نظر عاطفی، رفتار خوبی با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مدیریت خوبی ندارند، اینان فامیل دوست، گاه وابسته به پدر و مادر، بعضاً دهن بین و تحریك‎پذیر، اهل دوستی و رفاقت مشروط، بعضاً طالب تنوع شغلی، عموماً علاقمند به سیر و سفر، طالب نوآوری و ابتكار، از لحاظ ظاهر آراسته و خوش‌لباس، موفقیت اقتصادی آنان اغلب زائیده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبیر، این افراد اغلب به خاطر گرفتن تصمیمات عجولانه، گرفتار برخی مشكلات می‎شوند.


مشاغل مناسب برای متولدین این دهه، مشاغل خدماتی، امور تجاری، خرید و فروش، بنگاه داری، زمینه‎های تبلیغاتی و هنری، واسطه‎گری و . . . می‎باشد. متولدین دهه سوم این ماه افرادی مقاوم، سخت‎كوش، حلال مشكلات خود، اغلب دارای افكاری سازنده و مبتكر، اهل بحث و مجادله، پرحرف، اغلب دارای اطلاعات عمومی خوب، علاقمند به تحصیل و دانش، بعضاً دارای سبك و ابتكار در شغل خود، عموماً طالب نظم و انضباط، طالب پاكیزگی، از لحاظ اجتماعی فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحران‎های بزرگ، رفتار انفعالی از خود نشان می‏دهند


از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و دوست و یار همسر و اعضاء خانواده، مهم‌ترین سرگرمی اغلب این افراد كتاب و مطالعه است، عموماً به زبان خارجی علاقمند می‎باشند، عموماً در هر شغلی موفق هستند، این افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق می‎باشند، اینان افرادی آرامش‌طلب، خوش گذران، در دوستی قابل اعتماد، شراكت و همكاری با آنان مثمر ثمر، اهل تفكر و تفحص، در تصمیم‎گیری صبور، اما به محض تصمیم اقدام به عمل می‎كنند، در صورت عصبانیت، واكنش تند از خود نشان می‎دهند، در امور خانوادگی دارای جاذبه و احترام هستند ولی از نظر همسرانشان جدی و خشك به نظر می‎رسند، اغلب مشاور و وكیل خانواده و فامیل خود هستند، در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند، در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند، اما بعضاً ولخرج و دست و دلباز هستند، به دلیل وسوساس و دقت زیاد، به ریسك اقتصادی دست نمی‎زنند، بیشتر طالب كارهای بزرگ هستند، طالع این افراد میانه است، اما افرادی خوش‌شانس و مورد احترام هستند. مشاغل موافق این افرائ عموماً معماری، ساختمان‌سازی، نقشه برداری، امور دكوراسیون و تزئینات، امور فرهنگی، هنری، اجتماعی و . . . می‎باشد.