متولدین این ماه به طور كلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین امتیاز برخوردار می‎باشند. در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصیت این افراد به گونه‎ای است كه در هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید.


اینان از نظر فییكی افرادی قوی، تنومند، بلندقد، اغلب چشم و ارو مشكی می‎باشند. چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند، شاعر، نقاش، هنرپیشه، مجسمه‎ساز، نویسنده و بازیگر موفقی خواهند شد. چنانچه در امور نظامی‌گری تربیت شوند، سراداران و فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد. چنانچه در سیاست تربیت شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال این افراد در هر زمینه‎ای كه آموزش ببینند، در آن زمینه به تحصص و توفیقات بالائی دست می‎یابند.


متولدین دهه اول این ماه اغلب تندرو و افراطی، حراف، در امور اقتصادی عموماً موفق، در زندگی زناشوئی گاه مواجه با مشكل، دارای خصلت‎های خوب، راستگو و درستكار، مشاور در امور خانوادگی، بعضاً مصلحین و قاضیانی خوب، اغلب دارای مشاغل آزاد، به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالی و اقتصادی، در امور خانوادگی منصف و وفادار، با تقوا، اغلب دارای وجهه اجتماعی خوب، دارای شخصیت مثبت، حل و فصل كننده اختلافات خانوادگی، خیرخواه، خوش‌رو با چهره‎ای شاد، در مواجهه با مشكلات صبور، شریكی قابل اعتماد، مقید به خانواده و فامیل دوست، در تربیت فرزندان اغلب موفق، دارای طبعی بذله‎گو، گاه جاه‌طلب، عموماً در پست‎های مدیریت در پست‎های مدیریت و سرپرستی موفق و . . .


متولدین دهه دوم این ماه دارای صفات خوب، اغلب دارای رشد و تكامل معنوی، دارای سلامت طبیعی، دارای عمری نه چندان زیاد، در امور اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی نه چندان موفق، دارای شخصیتی مطلوب، در پاسخ به خشم، خشمگین در پاسخ به محبت، خوش‌رو و مهربان، اغلب عاقل و هوشمند، سخاوتمند، دارای طبعی لطیف و علاقمند به امور فرهنگی و هنری، بعضاً شاعر، نویسنده، هنرپیشه و مشاغل مرتبط با این‌ها، دارای حس زیباشناسی و هنری، بی توجه به مادیات، طالب زندگی سالم و شاد و . . .


متولدین دهه سوم این ماه اغلب دارای تناسب اندام و تعادل جسمانی، در برخورد با مسائل واقع‎بین، در مواجهه با ناملایمات اغلب دارای عكس‎العملی متعارف، در مسائل خانوادگی و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور، علاقمند به طبیعت، كوه و دشت و صحرا، علاقمند به زندگی طبیعی و اغذیه طبیعی، اغلب دارای خانواده‎ای پر‌اولاد، عموماً در تلاش و كوشش، ذاتاً مخالف با سكون و بطالت، افرادی پویا و متغیر، علاقمند به سیر و سفر، عموماً دارای مشاغلی متنوع.


متولدین این دهه از ماه اسد، اغلب دارای رشد مغزی و جمجمه بزرگ می‎باشند. اینان دارای حافظه‌ای خوب، در امور محاسباتی موفق، در امور اجتماعی و اقتصادی متفكر، در صورت سیاستمدار بودن گرایش به دیكتاتوری، دارای استعداد مدیریت خانوادگی و مصلحت‎گرا می‎باشد.