ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Ranunculus


گیاهی است دائمی با ریشه غده‌‌ای که گل‌دهی آن اواخر بهار، اوایل تابستان می‌باشد. گل‌ها در رنگ‌های زرد، سفید، صورتی، قرمز و نارنجی ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی گیاه به ۵۰ و گستردگی آن به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک مرطوب به شرطی که دارای زهکشی خوب باشد. حداقل دمای مورد تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه و یا تقسیم غده در بهار یا پائیز صورت می‌گیرد.