ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Hippeastrun


گیاهی است پیازی با برگ‌های پایه‌ای نواری شکل، نیمه افراشته که در زمان گل‌دهی پیاز یا پس از اتمام آن ظاهر می‌شوند. گل‌ها در زمستان تا بهار، شیپوری شکل به رنگ راه راه سفید و قرمز بر روی ساقه ضخیم تشکیل می‌شوند. حداکثر بلندی آن ۵۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد.ـ نیازها:

به محل نیمه سایه با خاک دارای زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا کاشت پیاز در پائیز امکان‌پذیر است.