ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Aster amellus Mauve Beauty


گیاهی است دائمی كه توده‌های گل‌های بنفش رنگ آن با مركز زردرنگ از نیمه دوم تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می‌شوند. برگ‌ها كشیده و سرنیزه‌ای شكل هستند. جهت كاشت در حاشیه‌ها و باغ‌های صخره‌ای مناسب است. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۵۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی یا نیم سایه، خاك حاصلخیز و مرطوب كه دارای زهكش خوب باشد، خاك هرگز نباید كاملاً خشك شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. گل‌های خشك را مرتباً می‌چینند و تمامی ساقه‌ها را در فصل پائیز كوتاه می‌كنند.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا قلمه‌های چوب نرم در بهار امكان پذیر است.