پایگاه‌های وب هر روز بیش از پیش به بخش محوری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بدل می‌شوند. این پایگاه‌ها زمانی شاید به فهرست ساده‌ای از خدمات و تماس‌ها محدود می‌شدند، اکنون حاوی اطلاعات اساسی، منابع کتاب‌شناختی، راهنماها، فرم‌های بازخورد و پرس و جو دسترسی به دیگر خدمات درون‌خطی، مان‌نویسی و اشتراک و... هستند.<br /> تصمیم به طراحی و ایجاد یک پایگاه وب معمولاً به طیفی از عوامل متکی است. گاهی عامل انگیزد این باشد که ”همه یک پایگاه دارند“ یک پایگاه اطلاعاتی کارآمد در وب مزایای متعدد و چشمگیری دارد که می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد...

فایل(های) الحاقی

تبلیغ کارآمد سایت وب tabligh.pdf 1,994 KB application/pdf