”سقراط... به فرمان هاتفی که به او ندا داده بود، از پی عقل و خرد روان گشت، و از آن روز به جوانان پیوست نه برای آنکه اندان آنان را متناسب کند بلکه تنها برای اینکه به اینان شرف و تقوی بیاموزد“<br /> مفهوم حیات در بستر امیدها و آرزوها رشد می‌کند، و اگر این آمال در چشمه زلال وحی جستجو شود حقیقت و عدالت مستقیماً پیش روی انسان آرمان‌خواه قرار می‌گیرد. اخلاص در عقیده و عمل خود راه حضور را در ذهن و روان انسان‌های تشنهٔ صداقت و حقیقت می‌یابند... .

فایل(های) الحاقی

سقراط خراسان soghratKhorasan.pdf 999 KB application/pdf