مفهوم امنیت در دنیای واقعی مفهومی حیاتی و کاملاً شناخته‌شده برای بشر بوده و هست. در دوران ماقبل تاریخ امنیت مفهومی کاملاً فیزیکی را شامل می‌شد که عبارت بود از اصول حفظ بقا نظیر امنیت در برابر حملهٔ دیگران با حیوانات و نیز امنیت تأمین غذا. به‌تدریدج نیازهای دیگری چون امنیت در برابر حوادث طبیعی یا بیماری‌ها و در اختیار داشتن مکانی برای استراحت و زندگی بدون مواجهه با خطر به نیازهای پیشین بشر افزوده شد. با پیشرفت تمدن و شکل‌گیری جوامع محدودهٔ امنیت ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت و با تفکیک حوزهٔ اموال و حقوق شخصی افراد از یکدیگر و از اموال عمومی و همچنین تعریف قلمروهای ملی و بین‌المللی به تدریج مفاهیم وسیعی مانند: حریم خصوصی، امنیت اجتماعی، امنیت مالی و ... را شامل می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات amniyat.pdf 4,694 KB application/pdf