- اذکار و اوراد <br /> سوال: علمای اخلاق و اساتید معرفت، جهت تربیت و تهذیب نفوس شاگردان خود در راستای سیر و سلوک آنها، اذکار و اورادی به آنان دستور می‌دهند، آیا می‌شود دیگران هم بدون دستور استاد آن اذکار را به‌جا آورند؟<br /> جواب: خیر، نمی‌شود؛ زیرا آن اذکار را به تناسب شرائط و حال شاگردان خود دستور انجام آن را به آنها می‌دهند؛ ولی همین اذکار و اوراد برای دیگران به مانند نارنجکی است در دست آنها که احیانا ممکن است برای آنها خطر داشته باشد.

فایل(های) الحاقی

در محضر علامه طباطبایی dar mahzare alame tabatabie.zip 216 KB application/x-zip-compressed