تحلیلی بر پیشگویی‌های نوستر آداموس

نوستر دامس کیست؟<br /> نوستر دامس (مایکل دی نوستر دامس) در استان ‏[پروانس Provance]، در جنوب فرانسه به دنیا آمد. روز تولد او 14 دسامبر 1503، و خودش یک مسیحی‏ کاتولیک بود. می‏گویند پدران و نیاکانش یهودی بوده‏اند، ولی اثبات این ادعا کار آسانی نیست. جد پدری او، که بازرگان غلاّت بود، با یک دختر مسیحی ازدواج کرد. <br /> پسرش پدر نوستر دامس نیز با یک دختر مسیحی کاتولیک ازدواج کرد. آنان مدعی‏ هستند که این مرد، هنگامی که نخستین پسرش مایکل دی نوستر دامس به نه سالگی‏ رسید، مسیحی شد. نوستر دامس چهار برادر دیگر نیز داشت، که از او بزرگتر بودند، پدر بزرگش به تربیت و تعلیم او پرداخت، تا اندازه‏ای ریاضیات و نجوم و نیز زبان‌های لاتین و یونانی را به او آموخت. هنگامی که پدر بزرگ، در گذشت، نوستر دامس جوان، به خانه پدری خود بازگشت و به تحصیل، ادامه داد. <br /> پیشگویی‌های او در بسیاری از رویدادها درست در آمده است و درستی آنها با بررسی رویدادهای تاریخی گذشته، که اتفاق افتاده و او پیشتر از وقوع آنها خبر داده، روشن می‏شود (چنانکه توضیح می‏دهیم)، این مرد، مایکل دی نوستر دامس، است، هر چند بیشتر با نام اخیرش نوستر دامس شهرت دارد. او پیشگویی‌های خود را در ده بخش انجام داده و هر یک را به نام یکی از قرنها نامیده، پس از ده قرن تشکیل‏ می‏شود.

فایل(های) الحاقی

تحلیلی بر پیشگویی‌های نوستر آداموس nouster_adamous.zip 178 KB application/x-zip-compressed