استخوان پشت اولین حامی تنهٔ آدمی است. استخوان پشت از تعدادی استخوان که همانند آجرهای ساختمان یکی بر روی دیگری قرار می‌گیرند، تشکیل یافته است. این استخوان‌های کوچک، مهره نامیده می‌شوند. نخاع از میان این مهره‌ها عبور می‌کند. پس استخوان پشت حفاظت از نخاع را نیز برعهده دارد.<br /> نخاع چیست؟ نخاع بخشی از سیستم عصبی تنه است که شبیه یک‌دسته سیم تلفن می‌باشد و با عبور از میان پشت، از مغز به سمت باسن پائین می‌رود. طول آن در افراد با قدهای مختلف، فرق می‌کند؛ اما به‌طور متوسط در حدود هشتاد سانتی‌متر است. عصب‌های فراوان در نخاع، آن را شبیه کابل مخابراتی حاوی تعداد بسیاری سیم تلفن می‌کند. پس یک آسیب نخاعی ممکن است در هر محلی اتفاق بیفتد، یعنی، از گردن تا باسن احتمال بروز آسیب نخاعی می‌رود. نه تنها شکل نخاع مثل یک کابل مخابراتی است، بلکه عملکردش نیز شباهت فراوانی به آن دارد. نخاع پیام‌هائی را به بخش‌های مختلف می‌برد و از آنجا به مغز باز می‌گرداند و یا بین قسمت‌های مختلف، ارتباط ایجاد می‌نماید.<br /> مغز نیز همچون یک رایانه دستورات و پیام‌ها را مرتب ساخته و به محل خاص خود ارسال می‌کند؛ بسیاری از این پیام‌ها و دستورات از طریق نخاع انتقال می‌یابند.

فایل(های) الحاقی

پیشگیری از مشکلات پزشکی ثانویه pishgiri az moshkelat pezeshkie sanavieh.pdf 1,400 KB application/pdf