مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان: رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد

در روز اول ماه ژوئن سال 2001 (11 خرداد سال 1381) برنامه مبارزه ملی رسانه‌ای علیه مواد مخدر برای جوانان (دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید)، میزبان ۱۵ کارشناس در زمینه‌های آموزش رسانه‌ای، پیشگیری از اعتیاد به مواد و رشد نوجوانان طی اجلاس مسوولان آموزش رسانه‌ای در واشنگتن بود. هدف این اجلاس کنکاش در مورد موضوع آموزش رسانه‌ای مختص مواد مخدر (‌غیر قانونی) و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌هایی برای پیشبرد این رویکرد بود. <br /> از زمان شروع در سال 1998، مبارزه ملی رسانه‌ای ضد مواد مخدر برای جوانان، کمک فراوانی به آموزش و توانا کردن جوانان آمریکایی برای امتناع از مصرف مواد مخدر (غیر قانونی) و نیز الکل و دخانیات کرده است. این برنامه شامل خرید مبالغ هنگفتی از رسانه های تبلیغاتی، ایجاد انواع ابزارهای مبتنی بر رسانه برای آموزش دهندگان و گروه‌های اجتماعی و دسترسی به پدیدآورندگان رسانه‌هایی که بیش از همه توسط نوجوانان آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بود. <br /> از آنجا که راهبرد کلی این مبارزه به رسمیت شناختن قدرت و نفوذ رسانه‌ها بر جوان آمریکایی است، برای فرد شروع کننده مهم و مناسب است که به جوانان کمک کند، مهارت‌های اصلی فکر کردن از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در امر آموزش رسانه‌ای را به دست آورند.

فایل(های) الحاقی

مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان roykardi no be pishgiri az etiad.pdf 367 KB application/pdf