استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا (کاخ سفید فوریهٔ ۲۰۰۳)

مهمترین موضوعات مطرح‌شده در استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا عبارت است از: تأکید بر امر پیشگیری (نه درمان) و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص مضرات سوءمصرف مواد مخدر به‌عنوان بخش مهمی از استراتژی مذکور، تلاش جهت سازماندهی اقدامات ملی به‌منظور جلوگیری از تجارب و کسب درامد از طریق قاچاق مواد مخدر، حمایت از برنامه‌های آگاهی‌رسانی وزارت آموزش و پرورش و مدارس و تست مواد مخدر از دانش‌آموزان به‌منظور شناسائی افراد نیازمند درمان و... .

فایل(های) الحاقی

استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا (کاخ سفید فوریهٔ ۲۰۰۳) USA_DC_strategy.pdf 834 KB application/pdf